Sıkça Sorulan Sorular (Öğrenim Hareketliliği)

Erasmus öğrenim hareketliliği nedir?
Yüksek Öğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin bir eğitim kademesi içerisinde en az 3 ay en fazla 12 ay olmak koşuluyla Erasmus beyannamesine sahip AB program ülkelerinde kendi okullarının ilgili bölümleriyle ikili anlaşmalarının bulunduğu okullarda öğrenim görmesidir.
Erasmus öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?
Erasmus öğrenim hareketliliği, AB program ülkelerindeki Erasmus beyannamesine sahip üniversitelerde eğitimin kalitesini artırmaktır. Ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, daha kaliteli eğitim verilen Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.


Kimler Erasmus Öğrenim Programı’na katılabilir/katılamaz?

Erasmus Öğrenim Programı’na bütün tam zamanlı öğrenciler başvurabilir fakat Ağırlıklı Not Ortalaması ön lisans ve lisans düzeyinde 2.20’nin altında olanlar ve lisansüstü düzeyde 2.50’nin altında olanlar başarısız sayılırlar. Bu ortalamaların üstünde olanlar ise yalnızca tabi tutulacakları yazılı ve sözlü dil sınavından başarılı oldukları takdirde programa katılabilirler. Alttan dersi olan öğrenciler programdan yararlanabilir fakat not ortalaması şartını sağlamak zorundadırlar. Dışarıdan alınan kurs sertifikaları hiçbir surette geçerli sayılmaz. YDS gibi Ulusal Dil Sınavlarından yeterli puanlar alınsa da üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı sınavlara girmeleri gerekmektedir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliğine katılabilmem için ne yapmam gerekir?

Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz başvuru süresi belirlemektedir ve gerek  üniversitemiz ana sayfası gerekse koordinatörlüğümüzün web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek duyuru zamanlarında ilanlardan haberdar olabilirsiniz. İlanlarda belirtilen tarihlerde seçimler gerçekleştirilecektir.

 

Erasmus+ seçimleri nasıl yapılıyor?

Erasmus+ öğrencisi olarak seçilmek için ilgili ilana başvuru yapıldıktan sonra önce Genel Not Ortalamanız ile ilk değerlendirmeye girersiniz. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler ikinci değerlendirme olan yabancı dil sınavına alınırlar. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşan bu değerlendirmede de başarılı sayılan öğrenciler nihai seçim listesine alınırlar. Kontenjan dahilinde olan öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanabileceklerdir. Kontenjanlar, hareketlilik sağlanabilecek üniversitelerin kabul edeceği öğrenci sayıları ve üniversitemizin ilgili dönem için hibelendireceği öğrenci sayısı olarak ikiye ayrılır. Öğrenci asgari başarıyı sağlayıp hareketliliğe hak kazanmış olabilir ancak hibe kontenjanı içinde yer almayabilir. Hibe kontenjanları akademik birimlerin öğrenci sayısı ve anlaşma sayısına göre belirlenir.

 

Seçim aşamasında değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir:
Genel Akademik Not Ortalaması             : % 50
Dil Sınavlarındaki Başarı Ortalaması         : % 50

 

Engelli öğrenciyim benim için de şartlar aynı mı?

Erasmus programına engelli öğrencilerimizin dâhil edilmesi hususunda, engelli öğrencilerimiz için olumsuz bir durum yoktur aksine birtakım avantajlar sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

Oryantasyon Programı nedir?

Oryantasyon programında seçilen ve değişimden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliğine hangi ülke ve üniversitelere gidebilirim?

Öğrenim hareketliliği ile sadece bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversitelere hareketlilik sağlayabilirsiniz. Üniversitemizin farklı bölümlerde anlaşmalı olduğu üniversitelere hareketlilik sağlayamazsınız.

 

Erasmus programı neler kazandırır?

Erasmus programı size öncelikle kültürel etkileşim, yurtdışı deneyimi, farklı bir okulda öğrenci olabilme, yeni arkadaşlıklar edinme, farklı sistemler görebilme ve özgüven kazanımı gibi birçok fırsat sunar.

 

Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği aynı eğitim kademesinde en az 3 ay ve en fazla 12 ay yapılabilmektedir. 3 aydan kısa süreli ya da 12 ayı aşan hareketlilikler Erasmus kapsamına girmez ve faaliyet geçersiz sayılır. Aynı eğitim kademesinde birden fazla hareketlilikten yararlanılabilir ancak toplam sürenin 12 ayı aşmamış olması gerekmektedir.

 

Erasmus öğrenim hareketliliğine katılabilmem için ne yapmam gerekir?

Erasmus öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz başvuru süresi belirlemektedir ve gerek  üniversitemiz ana sayfası gerekse koordinatörlüğümüzün web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek duyuru zamanlarında ilanlardan haberdar olabilirsiniz. İlanlarda belirtilen tarihlerde seçimler gerçekleştirilecektir.

 

Erasmus Öğrenci Beyannamesi nedir?

Erasmus öğrenci beyannamesi (Erasmus Student Charter) ‘’Erasmus öğrencisi ‘’statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek isteyen ya da bir işletmeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri içerir.

 

Öğrenim için yaptıracağım sigorta nasıl olmalıdır?

Öğrenim hareketliliği için seyahat sigortası yeterlidir. En az 30.000 Euro teminatlı bir sigortanın tüm hareketlilik süresini kapsamış olması gerekmektedir. Hareketlilik başlangıç ve bitiş süresinin en az birkaç gün önce ve sonrasını kapsayan bir sigorta yeterli olacaktır. Sigortanın İngilizce dilinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde gidilen ülkede sigortanın geçerliği noktasında zorluk yaşanabilir. Bir diğer önerilen husus ise sigortanın ayakta tedavileri de karşılamış olmasıdır.

 

Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Yararlanılabilir. Öğrenciler her öğrenim derecesinde ( Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrenim hareketliliğinden en az 3 ay en fazla 12 ay olmak üzere programdan faydalanabilirler. Fakat Staj hareketliliğinde bu süre en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez. Her eğitim kademesi değiştiğinde 12 aylık süre yenilenir.

 

Pasaport ve vize işlemlerini kimler yürütüyor?

Pasaport ve vize işlemlerini öğrenciler kendileri yürütmektedir. Pasaport alabilmek için 25 yaşına ulaşmasına en az 1 yıl kalmış öğrenciler sadece öğrenci belgeleri ile harçsız pasaport alabilmektedir. 25 yaş ve üstü öğrenciler üniversitemizden Erasmus+ öğrencisi olduklarına dair bir yazı ile harçsız olarak pasaport alabilmektedir. Vize için koordinatörlüğümüz sadece Erasmus+ öğrencisi olduğuna dair (hibeli ise hibe alacağına dair) bir yazı vermektedir. Bunların dışında istenen tüm belgelerin öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

 

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkânlar aynı olacak mı?

Evet. Gittiğiniz üniversitede mevcut teknik ve sosyal imkânlardan siz de yararlanacaksınız ama diğer öğrencilerinde ücrete tâbi olduğu hususlarda aynı ücret karşılığı ödemeniz şartılayla yararlanmanız mümkün olacaktır (fotokopi vb.).

 

Gittiğim ülkede beni karşılayacaklar mı?

Gideceğiniz ülkede karşılanmanız hususunda bağlayıcı bir hüküm yoktur, tamamen öğrencisi olacağınız okulun inisiyatifindedir.

 

Erasmus öğrenim sürecinde kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

 

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?

Evet. Kendi üniversitenize Üniversite Harcı (Öğrenci Katkı Payı) ödemek zorundasınız. Ancak Türkiye’de öğrencisi olduğunuz okuldan yurtdışında bulunduğunuz akademik dönem içerisinde ders seçemezsiniz.

 

Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Gittiğiniz okulda Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilerden herhangi bir kayıt, öğrenim veya sınav ücreti talep edilemez. Ancak diğer öğrencilerinde ücrete tabi olduğu teknik imkânlardan ( laboratuvar, fotokopi vb.) ücret talep edilebilir.

 

Erasmus yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Erasmus+, yabancı dil öğrenme programı değildir fakat zaten var olan dil bilginizi ve becerilerinizi geliştirme olanağı ya da hareketlilik sağladığınız ülkenin dilini günlük yaşamda öğrenmenizi sağlar.

 

Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?

İkili anlaşmaları yalnızca okulun ilgili birimleri yapar.

 

Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus öğrenim hareketliliği programı yalnızca kurumlar arası gerçekleştirilen bir programdır. Bu programdan yararlanabilmeniz için Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde öğrenci veya personel olma şartınız aranır.

 

Öğrenci hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencilerinin yurtdışına gitmeleri için belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Gidilecek olan ülkenin dilini bilmesi şartı aranmaz fakat İngilizce, Erasmus hareketliliği sağlanan ülkelerin genelinde birleştirici dil olduğundan belirli seviyede bilinmesi gerekir. Bununla birlikte, gidilen okulun eğitim dilinin bilinmesi de istenebilir. Programa katılmadan önce gidilecek ülkenin hangi dili veya dilleri kabul ettiğinin bilinmesi gerekir.

 

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) nedir?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System), akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir akreditasyon sistemidir. Hem öğrenci hareketliliğinde alınan derslerin uyumunu kolaylaştırmak için hem de program kapsamında alınan derslerin öğrencilerin kendi ülkelerinde tanınmasının garanti altına alınması için Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu bir sistemdir.

 

Erasmus hibesi kaldığım süre boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi, öğrencinin hareketlilik süreci boyunca yapacağı harcamalara bir destek niteliğindedir. Hareketlilik adına yapılacak harcamaların tamamını karşılamak için yeterli değildir ve bunu hedeflemez. Öğrenci öğrenim sürecinde ailesi veya diğer maddi kaynakları tarafından desteklenmesi gerekir.

 

Erasmus öğrencisi olursam ülkemde aldığım burslar/krediler kesilir mi?

Erasmus Programından yararlanmanız burslarınız veya kredileriniz için kesinti gibi olumsuz durumlarla karşılaşmanıza sebep olmaz. Ancak KYK bursları için Türkiye’de geçerli olan başarı kriterleri, hareketlilik sağladığınız kurumda alınan notlar sonucunda Genel Akademik Not Ortalamanızı olumsuz etkilemesi durumunda kesinti söz konusudur.

 

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanılabilir. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmanız hususunda öğrenci seçimiyle ilgili mutlak surette tamamlamanız gereken evreleri (başvuru vb.) hayata geçirdiğiniz takdirde, ikili anlaşma sağlanan okulun sizinle ilgili bölümünde öğrenim hareketliliğine ilan edilen mevcut kontenjanlar dâhilinde ‘’HİBESİZ ERASMUS’’ değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz.

 

Erasmus programından kaç kez yararlanabilirim?

Erasmus programından aynı eğitim kademesinde birden fazla yararlanabilirsiniz. Ancak toplam hareketlilik süreniz olan 12 ayı geçmeyecek şekilde olabilir. Birden fazla yararlanma durumu öğrenim ve staj hareketliliklerinin her ikisi için de geçerlidir.

 

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Öncelikle Erasmus programından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 1 dönem için seçilirler. Ancak öğrencinin isteği doğrultusunda güz döneminde seçilen öğrenciler iki kurumun karşılıklı anlaşmasıyla bahar dönemi sürecinde de Erasmus’tan yaralanıp öğrenimlerine yurtdışında devam edebilirler. Fakat hibenin yetersiz kalması durumunda güz döneminde hibeli olarak faydalanan öğrenci bahar döneminde hibe alamaz. Erasmus süresi uzatılmasıyla ilgili bilinmesi gereken bir diğer husus ise bahar döneminde Erasmus programından faydalanan öğrencinin, hareketlilik süresini güz dönemine uzatamayacak olmasıdır.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Hibe miktarı her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından Yüksek Öğretim Kurumlarına ödemeler yapılır. Bu miktarlar staj için 300-500 avro arasında değişebilmektedir. Yüksek Öğretim Kurumları ise öğrencilere hibelerini 2 taksitte yatırırlar. İlk taksit öğrenci anlaşmalı ülkeye gitmeden önce; Ulusal Ajans Yüksek Öğretim Kurumuna ödeme yaptığı takdirde gerçekleşir. İkinci ödeme hareketlilik gerçekleştirildikten sonra gerekli evrakların koordinatörlüğümüze teslim edilmesinden sonra gerçekleşir. Gidilen ülkeye göre değişen hibe miktarlarını ilgili yılın Uygulama El Kitabı’ndan öğrenebilirsiniz.

 

Ders seçimlerini kimle nasıl yapmalıyım?

Ders seçimlerinizi öğrencisi olduğunuz bölümün Erasmus Koordinatörü ile birlikte yapmalısınız. Buradan muaf sayılacağınız dersleri birlikte seçerken aynı zamanda karşı üniversitenin ders kataloğundan orada alacağınız dersleri de birlikte seçeceksiniz. Bu aşamada hareketlilik sağlanacak üniversitenin bölüm koordinatörü ile iletişime geçiniz.

 

Gitmeden önce imzalanacak belgeler nelerdir?

Öğrenim sözleşmesi – Akademik tanınma belgesi  – Taahhütname - Hibe sözleşmesi gitmeden önce imzalanacak belgelerdir.

 

Dönüş evraklarımı zamanında teslim etmezsem ne olur?

Dönüş evraklarınızı zamanında teslim etmezseniz geriye kalan hibenizi alamamakla beraber gitmeden önce yatan hibeniz de geri talep edilir. Dönüş evraklarınızı hiç teslim etmediğinizde hibenin %100’ü geri istenir ve başarılı olduğunuz dersler Türkiye’deki geçerliliğini yitirir.

 

Learning Agreement’ta yer alan derslerimde başarılı olduğum takdirde Türkiye’deki üniversitemde derslerin geçerliliği hangi şartlar altında sağlanacak?

Hareketlilik başlamadan önce bölüm koordinatörüyle “Learning Agreement” imzalanır. Karşı kurumda alınacak dersleri belirlerken kendi kurumundaki derslere eşdeğer sayılacak dersler seçilmelidir. Bu dersler Akademik Tanınma Formunda belirtilir. Bölüm, öğrencinin saydıracağı/muaf sayılacağı dersleri tanıyacağını bu formla kabul etmiş olur.

 

Hibe Sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Hibe Sözleşmesinde yer alan hibe miktarı öğrencinin alabileceği azami miktardır. Ancak öğrenci dönüş yaptıktan sonra faaliyet süresine göre yapılan hesaplama sonucunda net hibe miktarı belirlenmiş olur. Öğrenci, taahhütnamede belirtilen hususlara göre hibe kesintisi yaşayabilir.

 

Her bir dönem için en az kaç AKTS derste başarılı olmak gerekir ve en az kaç AKTS ders seçmeliyim?

Her bir dönem için en az 30 AKTS ders alma zorunluluğu vardır. Başarılı olduğunuz dersler kurumumuzun Erasmus+ Usul Esaslar’ında belirlendiği şekilde belirli miktarda AKTS’nin altında kaldığında hibenizde kesinti yapılır.

 

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement/LA) nedir?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri ve üniversitemizde muaf sayılacağınız dersleri kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Hareketlilik öncesinde hazırlanan LA, zorunlu durumlarda hareketlilik esnasında ders değişikliği olması durumunda hareketlilik başlangıcından sonra ilk bir ay içerisinde tekrardan hazırlanarak/imza altına alınarak koordinatörlüğümüze iletilmelidir.

 

Öğrenim Anlaşmasının (Learning Agreement) Sending/Home Institution ve Receiving/Host Institution kısımlarına ne yazmalıyım?

Sending Institution ya da Home Institution ifadeleri gönderen ya da evsahibi kurumu ifade eder. Bu da sizin için Bartın Üniversitesi’dir. Receiving/Host institution bilgileri ise hareketlilik sağlayacağınız misafir/kabul eden kurumun bilgileridir.

 

Öğrenim Anlaşmasında “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor?

Ders seçimlerinizi birlikte yapacağınız Erasmus+ bölüm koordinatörünüzün adını ve soyadını yazarak imzaya sunmalısınız.

 

“Institutional Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor?

Belgenizi Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanmak üzere Erasmus Ofisine bırakabilirsiniz.

 

Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Yeşil pasaport ile en fazla 3 aya kadar hareketlilik sağlayacağınız için her durumda vize almanız gerekmektedir.

 

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?

Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir veya karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir. Koordinatörlüğümüz aracılığı ile yapılması gereken başvurularda kabul belgeleri bazen koordinatörlüğümüze de iletilebilmektedir.

 

Eğer yurtdışında bir değişim programına katılırsam mezuniyetim gecikir mi?

Öğrenciler yurtdışında başarıyla tamamladıkları derslerini üniversitemizdeki derslerinin denklik temeline uygun olarak transfer edebilmektedirler. 3. yıllarında değişime giden öğrenciler mezuniyet için gereken ders yükünü döndükten sonra son senelerinde tamamlayabilir ve zamanında mezun olabilirler. Son akademik yılda yararlanılan öğrenim hareketliliklerinde, başarısız olduğu dersler olması durumunda dönem uzaması riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

 

Gittiğim üniversitede kaç ders almam gerekiyor?

Erasmus öğrencileri gittikleri üniversitede 1 dönem için toplam 30 AKTS ders almak zorundadır. Aldığı dersin sayısı önemli olmayıp alınan kredilerin toplamı önemlidir.

 

Not ortalamam nasıl etkilenir?

Erasmus Öğrencilerinin yurtdışında aldıkları dersler, orijinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte transkriptlerinde yer alır. Karşı kurumda alınan derslerin yerel notları ECTS not dönüşüm tablosuyla üniversitemiz yerel notuna dönüştürülür.

 

Alttan derslerimi yurtdışında alabilir miyim?

Erasmus öğrencileri alttan veya üstten derslerini yurtdışında alabilirler. Ancak bunun için bölüm başkanlığının onay vermesi gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35