KA171 Ülkeleri ile Erasmus Hareketliliği

Bu faaliyetle, yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim alarak farklı bir ülkedeki eğitim-öğretim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını arttırmaları amaçlanır. Bu fırsat, yükseköğretim öğrencilerinin ve personelinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmelerine imkân sağlar.

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Erasmus+ KA131’den farklı olarak, Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan ülkeler ile öğrenci ve üniversite personeli hareketliliği gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi-beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile hareketliliğidir. Personel Hareketliliği: Akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi ve akademik/idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda eğitim alması faaliyetidir.
Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğretim programlarında öğrenim gören öğrencileri ve personelidir.

Erasmus+ KA171 Öğrenim Hareketliliği Ortak Ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrenim hareketliliği kapsamında, Üniversitemizde kayıtlı bir öğrenci öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumunda gerçekleştirebilmektedir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ile 12 ay arasında bir süreyi kapsar. Ancak Üniversitemiz hareketlilikleri öğrenciler için bir dönemlik öğrenimini kapsayacak şekilde, personel için 5 günlük ders verme veya eğitim alma hareketini kapsayacak şekilde desteklemektedir.

Erasmus+ KA171 Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen öğrencilerin ve personellerin, Üniversitemizin Ağdacı Kampüsünde Orman Fakültesinde bulunan Erasmus Koordinatörlüğünden bilgi alabilirler. Başvurular, bartın.edu.tr web sayfasında ve Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında duyurulan ilan metninde belirtilen tarihlerde, ilan metinlerinde belirtilen linklerden başvurularını yapabilirler. Erasmus+ hareketlilik ilanlarına başvuruların tamamı e-devlet uygulaması ve turkiye.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Başvuru için gerekli yönlendirmelere ilan metninden ulaşabilirsiniz.

Her akademik yıl için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar şöyledir:
  1. Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.
  2. Üniversitemizin uyguladığı Erasmus Yabancı Dil Sınavından en az B1 seviyesinde puan alması.
  3. Hareketliliğe katılacak öğrencilerin tam zamanlı olması
  4. Eğitim alacağı dönem için 30 ECTS (AKTS) kredisini takip edebilecek ders yükünün olması gerekmektedir.
  

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35