Erasmus+ Uygulama El Kitabı

Erasmus+ Uygulama El Kitabı, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerine (uluslararası ilişkiler ofisleri / dış ilişkiler ofisleri / Erasmus ofisleri / AB ofisleri ve proje ofisleri vb.) hareketlilik faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri göstermek ve kendi uygulama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmaktadır. Alt kısımda her yıl güncellenen halini görebilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları ve konsorsiyum koordinatörleriyle imzalanan hibe sözleşmesi ve ECHE taahhütlerinin yanı sıra El Kitabı’nda belirtilen ilke ve kurallara uyulması zorunludur.

El Kitabı’nda yer alan bilgilere dayanak olan belgeler öncelik sırası ile aşağıda verilmektedir:

1- Erasmus+ Program Rehberi
2- Avrupa Komisyonu hibe başvurusu ve sözleşme belgeleri
3- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından belirlenen ve duyurulan kurallar

El kitabında yer alan ilke ve kuralların Erasmus+ Program Rehberi ile Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretim hareketliliğiyle ilgili diğer belgeleriyle çelişki taşıması durumunda, Komisyon belgelerinde yer alan ilke ve kurallar geçerlidir.

El Kitabı, yalnızca uygulamaya ilişkin özet bilgiler içermekte olup, El Kitabı’nda yer almayan bilgiler için Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği ile ilgili belgelerine başvurulması esastır. El Kitabı’ndaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin her türlü soru ve sorun, , AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü’ne yuksekogretim@ua.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletilebilir.

2019 El Kitabı

2018 El Kitabı 

2017 El Kitabı

2016 El Kitabı

2015 El Kitabı

2014 El Kitabı

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55