Erasmus+ Uygulama El Kitabı

Erasmus+ Uygulama El Kitabı, yükseköğretim kurumlarının hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerine (uluslararası ilişkiler ofisleri / dış ilişkiler ofisleri / Erasmus ofisleri / AB ofisleri ve proje ofisleri vb.) hareketlilik faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri göstermek ve kendi uygulama sistemlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmaktadır. Alt kısımda her yıl güncellenen halini görebilirsiniz. Yükseköğretim Kurumları ve konsorsiyum koordinatörleriyle imzalanan hibe sözleşmesi ve ECHE taahhütlerinin yanı sıra El Kitabı’nda belirtilen ilke ve kurallara uyulması zorunludur.

El Kitabı’nda yer alan bilgilere dayanak olan belgeler öncelik sırası ile aşağıda verilmektedir:

1- Erasmus+ Program Rehberi
2- Avrupa Komisyonu hibe başvurusu ve sözleşme belgeleri
3- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından belirlenen ve duyurulan kurallar

El kitabında yer alan ilke ve kuralların Erasmus+ Program Rehberi ile Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretim hareketliliğiyle ilgili diğer belgeleriyle çelişki taşıması durumunda, Komisyon belgelerinde yer alan ilke ve kurallar geçerlidir.

El Kitabı, yalnızca uygulamaya ilişkin özet bilgiler içermekte olup, El Kitabı’nda yer almayan bilgiler için Erasmus+ Program Rehberi ve Avrupa Komisyonu’nun yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği ile ilgili belgelerine başvurulması esastır. El Kitabı’ndaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin her türlü soru ve sorun, , AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü’ne yuksekogretim@ua.gov.tr e-posta adresi üzerinden iletilebilir.

2023 El Kitabı
2022 El Kitabı
2021 El Kitabı
Covid S.S.S. V5
Covid S.S.S. V6
2020 El Kitabı
2019 El Kitabı

2018 El Kitabı 

2017 El Kitabı

2016 El Kitabı

2015 El Kitabı

2014 El Kitabı

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35