Kalite


Performans Göstergeleri Formu 30.06.2023
Birim Stratejik Planı 30.06.2023

Birim İç Değerlendirme Raporu (2021) 
Kalite Süreçlerinde PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı Formu (2023)
İş Akış Süreçleri
İAŞ-0212 Erasmus+ Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0213 Erasmus+ Giden Öğrenim Hareketliliği
İAŞ-0214 Erasmus+ Giden Staj Hareketliliği

Görev Tanımları
GRT-0151 Erasmus Koordinatörü
GRT-0152 Erasmus Koordinatörlüğü Büro Personeli


***Erasmus Öğrenim Hareketliliği Formları***
Hareketlilik Öncesi
DKF-0131 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Öncesi) - Learning Agreement (Before the Mobility)
FRM-0226 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)

FRM-0228 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0229 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0238 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
DKF-0129 Erasmus Öğrenim Hibe Sözleşmesi - Grant Agreement
Hareketlilik Esnasında
FRM-0224 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
FRM-0225 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Esnasında)- Academic Recognition Form (During the Mobilty)
DKF-0130 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Esnasında) - Learning Agreement (During the Mobility)
FRM-0230 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
Hareketlilik Sonrası
FRM-0232 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)
FRM-0227 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Sonrasında)- Academic Recognition Form (After the Mobilty)

DKF-0132 Erasmus Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Sonrasında - Learning Agreement (After the Mobility) (Ya Da Transkript)


***Erasmus Staj Hareketliliği Formları***
Hareketlilik Öncesi
DKF-0135 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Öncesi) - Learning Agreement (Before the Mobility)
FRM-0234 Akademik Tanınma Formu (Hareketlilik Öncesi) - Academic Recognition Form (Before the Mobilty)
FRM-0235 Erasmus+ Öğrenci Staj Taahhütnamesi - Recognizance
FRM-0229 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
FRM-0231 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
DKF-0133 Erasmus Staj için Hibe Sözleşmesi - Grant Agreement
Hareketlilik Esnasında
FRM-0233 Varış ve Ayrılış Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure
DKF-0134 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Esnasında) - Learning Agreement (During the Mobility)
FRM-0237 Hareketlilik Uzatma Formu - Mobility Extension Form
Hareketlilik Sonrası
DKF-0136 Erasmus Staj için Öğrenim Sözleşmesi (Hareketlilik Sonrasında) - Learning Agreement (After the Mobility)
FRM-0239 Katılım Belgesi - Confirmation of Arrival and Departure (Study Period)


***Erasmus Ders Verme Hareketliliği Formları***
Hareketlilik Öncesi
DKF-0126 Erasmus Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi - (Mobility Agreement-MA)
FRM-0216 Erasmus+ Personel Ders Verme Taahhütnamesi - Recognizance
DKF-0125 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Personel Hibe Sözleşmesi - (Staff Grant Agreement)
FRM-0218 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0217 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation
Hareketlilik Sonrası
FRM-0219 Teaching Staff Mobility Programme


***Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Formları***

Hareketlilik Öncesi
DKF-0128 Erasmus Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi - (Mobility Agreement-MA)
FRM-0220 Erasmus+ Eğitim Alma Personel Taahhütnamesi - Recognizance
DKF-0127 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Personel Hibe Sözleşmesi - (Staff Grant Agreement)
FRM-0222 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0221 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation

Hareketlilik Sonrası
FRM-0223 Training Staff Mobility Programme


ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35