Erasmus+ Yükseköğretim Programı

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân sağlayan projeleri kapsar.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında yapılmıştır. 2021-2027 yeni Erasmus+ Programı dönemi devam etmektedir.

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yüksek öğrenimine devam eden yada bazı yükseköğretim kurumlarında yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları

Projenin hedef kitlesi kimdir?
Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğretim programlarında öğrenim gören öğrencileri ve personelidir. Öğrenciler ve bazı kurumlarda yeni mezunlar (sadece staj için), Akademik ve İdari Personel, Yurtdışındaki işletmelerden alanında uzman personel (sadece davet edilmesi durumunda)

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?
Proje süresi 26 aydır. Faaliyetin süresi: Öğrenciler (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) için; asgari  2 ay azami 12 aya kadar, Personel (Akademik ve İdari) için; 2 günden 2 aya kadar olabilir. Öğrenciler için karma hareketlilik ve kısa süreli doktora hareketliliklerinde asgari 5 günden azami 30 güne kadar fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilir.


ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35