Sıkça Sorulan Sorular (Staj Hareketliliği)

Erasmus staj hareketliliği nedir?

Yüksek Öğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim süresi içerisinde veya mezuniyet sonrasında en az 2 ay en fazla 12 ay olmak koşuluyla AB program ülkelerinde bir kurum/işletme vb. yerlerde staj görmesidir. Staj faaliyeti zorunlu staj kapsamında olabileceği gibi, isteğe bağlı veya mezuniyet sonrası olarak gerçekleştirilebilir.

 

Erasmus staj hareketliliğinin amacı nedir?

Erasmus staj hareketliliği, AB program ülkelerindeki Erasmus beyannamesine sahip üniversitelerde eğitimin kalitesini artırmaktır. Ülkeler arası işbirliğini teşvik ederek, daha kaliteli eğitim verilen Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

 

Kimler Erasmus Staj Programı’na katılabilir/katılamaz?

Erasmus Öğrenim Programı’na bütün tam zamanlı öğrenciler başvurabilir fakat Ağırlıklı Not Ortalaması ön lisans ve lisans düzeyinde 2.20’nin altında olanlar ve lisansüstü düzeyde 2.50’nin altında olanlar başarısız sayılırlar. Bu ortalamaların üstünde olanlar ise yalnızca tabi tutulacakları yazılı ve sözlü dil sınavından başarılı oldukları takdirde programa katılabilirler. Dışarıdan alınan kurs sertifikaları hiçbir surette geçerli sayılmaz. YDS gibi Ulusal Dil Sınavlarından yeterli puanlar alınsa da üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapacağı sınavlara girmeleri gerekmektedir.

 

Erasmus staj hareketliliğine katılabilmem için ne yapmam gerekir?

Erasmus staj öğrencisi olmak için her yıl Üniversitemiz başvuru süresi belirlemektedir ve gerek  üniversitemiz ana sayfası gerekse koordinatörlüğümüzün web sayfasından duyurular ilan edilmektedir. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek duyuru zamanlarında ilanlardan haberdar olabilirsiniz. İlanlarda belirtilen tarihlerde seçimler gerçekleştirilecektir.

 

Erasmus+ seçimleri nasıl yapılıyor?

Erasmus+ öğrencisi olarak seçilmek için ilgili ilana başvuru yapıldıktan sonra önce Genel Not Ortalamanız ile ilk değerlendirmeye girersiniz. Bu aşamada başarılı olan öğrenciler ikinci değerlendirme olan yabancı dil sınavına alınırlar. Yazılı ve sözlü olarak iki aşamadan oluşan bu değerlendirmede de başarılı sayılan öğrenciler nihai seçim listesine alınırlar. Kontenjan dahilinde olan öğrencilerimiz hareketlilikten yararlanabileceklerdir. Kontenjanlar, üniversitemizin ilgili dönem için hibelendireceği öğrenci sayısı olarak belirlenir. Öğrenci asgari başarıyı sağlayıp hareketliliğe hak kazanmış olabilir ancak hibe kontenjanı içinde yer almayabilir. Hibe kontenjanları akademik birimlere sağlanan sayılara göre belirlenir.

 

Seçim aşamasında değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyledir:
Genel Akademik Not Ortalaması             : % 50
Dil Sınavlarındaki Başarı Ortalaması         : % 50

 

Engelli öğrenciyim benim için de şartlar aynı mı?

Erasmus programına engelli öğrencilerimizin dâhil edilmesi hususunda, engelli öğrencilerimiz için olumsuz bir durum yoktur aksine birtakım avantajlar sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Oryantasyon Programı nedir?

Oryantasyon programında seçilen ve değişimden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.

 

Staj yerimi kim belirliyor?

Staj yapılacak kurumun öğrenci tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Üniversitelerin staj kurumları ile anlaşmaları bulunmamaktadır, ancak öğrenim hareketliliği ile anlaşması bulunan bazı üniversiteler ayrıca staj öğrencisi alabilmektedir. Staj anlaşması bulunan bazı üniversiteler için tıklayınız. Staj yapılacak kurumun AB program ülkesinde faaliyet gösteren, tanınırlığı ve bilinirliği olan bir kurum/kuruluş/dernek vb. olması gerekmektedir.

 

Hangi kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirim?

İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler (akademik çalışmalar staj yerine geçmez), Dernekler, Spor Kurumları ve diğer benzeri kurum ve kuruluşlarda staj yapılabilir. Staj yapılacak yerin büyüklüğü/küçüklüğü önemli değildir, ancak kurumun bilinirliği/tanınırlığının olması gerekmektedir (Örn. Bir web sitesinin olması). Fakat aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında staj yapmak için UYGUN DEĞİLDİR;


  • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
  • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
  • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)


Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

Erasmus Staj Programından yararlanabilmek için Karşılıklı Anlaşma (Bilateral Agreement) gerekli midir?

Hayır. Staj için herhangi bir anlaşma şartı aranmamaktadır. Başvurunuz sonrasında kurumdan alacağınız Kabul Mektubunun koordinatörlüğümüze iletilmesi hak kazanmanız için yeterlidir.

 

Staj yeri için başvuru yapacağım yerler benden neler isteyebilir?

Staj yapacağınız kuruma kendinizi iyi tanıtabilmeniz gerekir. Bunun için öncelikle iyi hazırlanmış bir CV ve niyet mektubu (letter of intention, motivation letter) sunmanız gerekir. Stajyer arayan kurumlar sizinle çevrimiçi olarak mülakat yapmak isteyebilirler. Bu nedenle Skype gibi sık kullanılan bir görüntülü görüşme hesabınızın bulunması önemli olacaktır. CV ve niyet mektubunu hazırladıktan sonra bölüm koordinatörünüzle kontrolünü yapınız.

 

Staj yerim için kabul belgesi geldikten sonraki süreç nasıl işleyecek?

Staj yapmak istediğiniz kurum onay verdikten sonra size kabul belgesi gönderecektir. Ayrıca Erasmus+ programından yararlanacağınız için staj anlaşması (learning agreement for traineeship) hazırlanması gerekmektedir. Kabul belgesi alındıktan sonra koordinatörlüğümüzle yürüteceğiniz süreç başlayacaktır. Sayfamızın Formlar ve Belgeler menüsünden hareketlilik süreçlerinde hangi evrakların hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Aynı zamanda hareketlilik hakkı kazanan/seçilen öğrenciler ile yapılan Oryantasyon Programında tüm bu süreçler sizlere detaylı olarak anlatılacaktır.

 

Erasmus staj hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Hibe miktarı her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından Yüksek Öğretim Kurumlarına ödemeler yapılır. Bu miktarlar staj için 400-600 avro arasında değişebilmektedir. Yüksek Öğretim Kurumları ise öğrencilere hibelerini 2 taksitte yatırırlar. İlk taksit öğrenci anlaşmalı ülkeye gitmeden önce; Ulusal Ajans Yüksek Öğretim Kurumuna ödeme yaptığı takdirde gerçekleşir. İkinci ödeme hareketlilik gerçekleştirildikten sonra gerekli evrakların koordinatörlüğümüze teslim edilmesinden sonra gerçekleşir. Gidilen ülkeye göre değişen hibe miktarlarını ilgili yılın Uygulama El Kitabı’ndan öğrenebilirsiniz.

 

Staj için yaptıracağım sigorta nasıl olmalıdır?

Öğrenim için seyahat sigortası yeterli olurken, staj için yaptırılacak olanın üç farklı sigorta türünü kapsamış olması gerekmektedir. Bunlar; Seyahat, Sorumluluk/Mesuliyet ve Ferdi Kaza sigortalarıdır. En az 30.000 Euro teminatlı bir sigortanın tüm hareketlilik süresini kapsamış olması gerekmektedir. Hareketlilik başlangıç ve bitiş süresinin en az birkaç gün önce ve sonrasını kapsayan bir sigorta yeterli olacaktır. Sigortanın İngilizce dilinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde gidilen ülkede sigortanın geçerliği noktasında zorluk yaşanabilir. Bir diğer önerilen husus ise sigortanın ayakta tedavileri de karşılamış olmasıdır.

 

Öğrenim hayatım boyunca hem Erasmus+ hem de staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Yararlanılabilir. Öğrenciler her öğrenim derecesinde ( Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrenim hareketliliğinden en az 3 ay en fazla 12 ay olmak üzere programdan faydalanabilirler. Fakat Staj hareketliliğinde bu süre en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez. Her eğitim kademesi değiştiğinde 12 aylık süre yenilenir.

 

Pasaport ve Vize işlemlerini kimler yürütüyor?

Pasaport ve vize işlemlerini öğrenciler kendileri yürütmektedir. Pasaport alabilmek için 25 yaşına ulaşmasına en az 1 yıl kalmış öğrenciler sadece öğrenci belgeleri ile harçsız pasaport alabilmektedir. 25 yaş ve üstü öğrenciler üniversitemizden Erasmus+ öğrencisi olduklarına dair bir yazı ile harçsız olarak pasaport alabilmektedir. Vize için koordinatörlüğümüz sadece Erasmus+ öğrencisi olduğuna dair (hibeli ise hibe alacağına dair) bir yazı vermektedir. Bunların dışında istenen tüm belgelerin öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

 

Son sınıf öğrencileri Erasmus staj hareketliliğinden yararlanabilir mi?

Mezuniyet sonrası staj yapılabilmektedir. Ancak mezun olmadan önce başvurunun üniversitemize yapılmış olması gerekmektedir. Mezun olduktan sonra 12 aya kadar (daha önce herhangi bir hareketlilikten yararlanmamışsa azami bu süreyi bulabilir) staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Staj veya öğrenim hareketliliklerinden yararlanabilmeniz için tam zamanlı öğrenci olmanız şarttır.

 

Erasmus staj hareketliliği kapsamında istediğimiz ülkeden staj yeri ayarlayabilir miyiz?

Yalnızca Avrupa Birliği program ülkelerinde staj yapılabilir. Programa üye olmayan ülkeler staj için uygun değildir.

 

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Türkiye’de staj yapabilir miyim?

Hayır, öğrenci kendi ülkesinde Erasmus+ hareketliliği gerçekleştiremez.

 

2 ay üzerinde (örn. 5 ay) staj yeri ayarlasam, 5 aylık hibe alabilir miyim?

Öğrenciler hem öğrenim hem staj hareketliliğinde kısmi olarak hibelendirilebilirler. Bu süre öğrenim hareketliliğinde en az bir dönem iken  (ortalama 4.5 ay), stajda en az 2 aydır. Ancak kurum 2 aydan sonraki hibelendirilmeler için garanti veremez. Bu değerlendirme ancak Merkez’den bize tahsis edilen hibe dağıtım miktarları belli olduktan sonra ya da ilgili dönem için hareketlilik sağlayacak öğrenci sayısı belirlendikten sonra netleştirilebilir. Diğer bir ifadeyle hareketlilikten yararlanacak öngörülen öğrenci sayısı planlandığı sayıya ulaşmadığı takdirde 2 aylık verilen hibe süresi arttırılabilir.

 

2 ay hibeli, 3 ay hibesiz gitme şansım var mı?

Evet, sözleşmeniz 2 ay hibeli, 3 ay hibesiz olmak koşuluyla imzalanabilir.

 

Hibemde herhangi bir kesinti olması mümkün mü?

Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. Kesinti miktarı %20, ila %100 arasında üniversitenin takdirindedir.

 

Hibesiz gidiyorum sözleşmeye gerek var mı?

Her öğrenci ister hibeli ister hibesiz olsun, gerekli evrakları ofisimize teslim edip sözleşme imzalamak zorundadır, aksi takdirde faaliyet tamamlanmış olsa bile geçersiz sayılacaktır.

 

Erasmus yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Erasmus+, yabancı dil öğrenme programı değildir fakat zaten var olan dil bilginizi ve becerilerinizi geliştirme olanağı ya da hareketlilik sağladığınız ülkenin dilini günlük yaşamda öğrenmenizi sağlar.

 

Erasmus programından kaç kez yararlanabilirim?

Erasmus programından aynı eğitim kademesinde birden fazla yararlanabilirsiniz. Ancak toplam hareketlilik süreniz olan 12 ayı geçmeyecek şekilde olabilir.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından yararlandım, Erasmus Staj Programından da yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilirsiniz. Birden fazla yararlanma durumu öğrenim ve staj hareketliliklerinin her ikisi için de geçerlidir.

 

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

vet, yararlanılabilir. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmanız hususunda öğrenci seçimiyle ilgili mutlak surette tamamlamanız gereken evreleri (başvuru vb.) hayata geçirdiğiniz takdirde hibesiz değişim öğrencisi olarak staj gerçekleştirebilirsiniz..

 

Staj öğrencisi olarak seçildim. Hakkımdan feragat edebilir miyim?

Evet, ancak son dakikaya kadar bekletilen feragatlar başkalarının hareketlilikten yararlanmasına zaman ve fırsat bırakmamaları açısından sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle staj hakkı kazanmış olabilmek için staj kurumundan kabul belgesinin üniversitemizce belirlenen belli bir tarihe kadar alınmış ve koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35