Yunanistan-Thessaly Üniversitesinden Dr. Georgios NTALOS ve Dr. Konstantinos NINIKAS, BARÜ’de Erasmus Ders Verme Hareketliliğine Katıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Erasmus+ KA131 Programı ile yurtdışında Erasmus hareketliliğine katılan personel ve öğrencilerin yanı sıra yurtdışından gelen hareketliliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ), uluslararasılaşma hedefi kapsamında Erasmus+ KA131 ve Erasmus+ KA171 Programı ile yükseköğretim öğrenci ve personeline yurtdışında öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkanı sunduğu gibi yurtdışından gelen öğrenci ve akademik personeller ile de deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. 

BARÜ, Erasmus Programı yoluyla AB Program ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda BARÜ'nün anlaşmalı olduğu Yunanistan'ın Thesally Üniversitesinden Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Georgios Ntalos ve Dr. Konstantinos Ninikas, Erasmus+ KA131 Programı kapsamında BARÜ'de akademisyenler ve öğrenciler ile buluştu.

Kurumların birbirlerini daha iyi tanıması ve iş birliğinin geliştirilmesi hakkında görüşlerin paylaşıldığı toplantının ardından Dr. Georgios NTALOS ve Dr. Konstantinos NINIKAS, BARÜ Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği bölümlerinde uzmanlıkları doğrultusunda dersler verdi. Orman Fakültesinin öğretim üyeleri ile istişarelerde bulunan Dr. NTALOS ve Dr. NINIKAS, yapılan akademik görüşmelerin ardından BARÜ Laboratuvarlarını ziyaret ettiler.

Orman Fakültesinde yapılan görüşmelerde öğretim üyelerimiz ile yapılan toplantılarda ilerleyen dönemlerde akademik iş birliğinin ve ortak Avrupa Birliği Projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi doğrultusunda fikir birliğine varıldı. Sonrasında Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN kendilerine Erasmus katılım belgelerini sundu.

Dr. Georgios NTALOS and Dr. Konstantinos NINIKAS from Thessaly University in Greece Participated Erasmus Teaching Mobility at BARU


Bartın University (BARU) continues to host both outgoing Erasmus+ mobility for staff and students under the Erasmus+ KA131 Program and incoming mobilities from abroad.

In line with its internationalization goals, Bartın University (BARU) provides opportunities for higher education students and staff to gain learning or professional experience abroad through the Erasmus+ KA131 and Erasmus+ KA171 Programs, while also sharing experiences with incoming students and academic staff from abroad.

BARU continues to strengthen its relations with EU Program countries through the Erasmus+ Program. Accordingly, Dr. Georgios Ntalos and Dr. Konstantinos Ninikas, faculty members from the Faculty of Forestry at Thessaly University in Greece, visited BARU under the Erasmus+ KA131 Program to meet with academics and students.

Following a meeting where views were exchanged on getting to know each institution better and enhancing cooperation, Dr. Georgios NTALOS and Dr. Konstantinos NINIKAS carried lectures in the Department of Forestry Engineering and Forest Industrial Engineering at BARU, in line with their expertise. Consulting with faculty members of the Faculty of Forestry, Dr. NTALOS and Dr. NINIKAS visited BARU laboratories after academic consultations.

In the meetings held at the Faculty of Forestry, faculty members concluded with an agreement on advancing academic colloboration and implementing joint European Union projects in the future. Subsequently, Professor Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN, Vice Rector for International Relations, presented them with their Erasmus participation certificates.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35