Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Erasmus Bilgilendirme Toplantısı (22.10.2021)

Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Çelikyay ve Anabilimdalı başkanlarının katılımıyla  online Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Erasmus+ KA131 Öğrenim ve Staj hareketlilikleri ve KA171 Uluslararası Hareketliliklerle ilgili bilgi paylaşımı yapılarak öğrencilerin Erasmus+ hareketliliklerine teşvik edilmesi için atılacak adımlar ele alındı. 

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35