Erasmus Personel Hareketliliği Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi (Ulus MYO) (16.03.2023)

Üniversitemiz Ulus MYO akademik personeline yönelik çevrimiçi Erasmus personel hareketliliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Erasmus personel hareketliliği kapsamında gerçekleştirilen ders verme ve eğitim alma hareketliliklerinden bahsedilerek planlanan Erasmus personel hareketliliği ilanı hakkında bilgiler verilerek merak edilen sorular cevaplandı.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35