Erasmus Öğrenim/Staj ve ESC Deneyim Paylaşımı Gerçekleştirildi (15.10.2021)

Erasmus Koordinatörlüğü olarak öğrencilerimize yönelik online "Erasmus+ Öğrenim/Staj ve ESC Deneyim Paylaşımı" gerçekleştirildi. Deneyim paylaşımında konuşan Öğr. Gör. Ahmet Yirmibeş ve  Erasmus+ gençlik projeleri sorumlusu Ahmet Abalı Erasmus+ değişim olanakları ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Daha önce Erasmus+ öğrenim, staj ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC)'dan yararlanan öğrencilerimiz ise deneyimlerini paylaştı.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35