Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvurularının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği başvuruları ertelenmiştir.

Yeni Başvuru Tarihleri: 06.03.2023-21.03.2023

Not: Güncel başvuru tarihlerinin yer aldığı ilan metinleri erasmus portal ve web sayfamızda yayınlanacaktır. 

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35