Erasmus Öğrenci Hareketlilikleri, Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi (14.03.2023)

Üniversitemiz öğrencilerine yönelik; Erasmus+ KA131 Öğrenim-Staj Harekeliliği ve Erasmus+ KA171 Öğrenim Hareketliliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantıda yapılan genel bilgilendirmenin ardından son başvurusu 21 Mart 2023 olan güncel ilanlar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimizin merak ettiği sorular cevaplandı.


ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35