Erasmus KA171 Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Erasmus KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) kapsamında 2022 yılında proje başvururuları sürecinde bilgilendirmek amacıyla Üniversitemiz akademik personele yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Toplantı Tarihi: 28.01.2022 Saat:14:00

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35