17.10.2020 ERASMUS GÜNLERİ 2020 KAPSAMINDA ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erasmus Günleri kapsamında Erasmus Ofisi tarafından Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri ile ilgili tanıtım toplantısı gerçeklştirildi. Toplantıda Erasmus Öğrenim ve Staj hareketlilikleri ile ilgili bilgi verilmesinin yanı sıra Erasmus Günleri kapsamında düzenlenen Erasmus Farkındalık anketi sonuçları da paylaşıldı. Toplantının tamamını izlemek için youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCD5__8D5NtMDpyeMRC4twww




ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35