ERASMUS+ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Erasmus+ KA1 Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği programları tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, koordinatörlüğümüz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi olan üniversitemizde, Erasmus+ faaliyetleri hakkında geniş çaplı bilgi verildi.

Akademik birimlerimiz'de görevli öğrenci işleri personeli ve Erasmus+ bölüm koordinatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, üniversitemizin Avrupa Komisyonu'na 2014 yılında başvruduğu ve almaya hak kazandığı EÜB (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) belgesi sahibi yükseköğretim kurumlarının, bu belge ile sahip olduğu yükümlülükler ve tüm hareketlilik faaliyetlerinin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Öğrencilerin hareketlilik dönüşü almış olduğu derslerin ve yaptıkları staj faaliyetlerinin tam tanınırlığının sağlandığı üniversitemizde, bu ders ve stajların öğrenci transkriptlerine nasıl işleneceği konusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Sn. Kadir GÜL katılımcılara uygulamalı anlatımlarda bulundu.

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55