E+ KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI YAPILDI

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğümüz tarafından üniversitemiz akademik birimlerinde görev yapmakta olan Erasmus+ Birim Koordinatörleri ile 15 Şubat 2017 tarihinde Ağdacı Kampüsü Konferans Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. 1,5 saat süren toplantıya katılım sağlayan koordinatörlerimize; Erasmus+ KA1 Hareketliliklerinin detayları, üniversitemizdeki uygulama içeriği, ikili anlaşmalar, faaliyetlerin hareketlilik süreçleri, tam tanınırlık ve güncel gelişmeler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

 

KA103 İkili Anlaşmalar Bilgisi Paylaşıldı

Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarımızın büyük bir kısmı ve bir ön lisans program öğrencilerimiz öğrenim hareketliliğinden ve tüm program öğrencilerimiz staj hareketliliğinden yararlanabilmektedir. 11 Avrupa Birliği program ülkesi ve 26 üniversite ile hâlihazırda 53 Erasmus+ İkili Anlaşması bulunan üniversitemizde İkili anlaşmaların sayısının ve kalitesinin arttırılması noktasında, anlaşmalar imzalanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler paylaşıldı. Ayrıca yurtdışından Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri kapsamında daha fazla öğrenci ve öğretim üyesi çekebilmek için neler yapılabileceği konusunda görüşlerde bulunuldu.

 

Hareketlilik Süreçleri

Toplantıda ayrıca, öğrenci hareketlilikleri için duyuru, başvuru ve hareketlilik süreçlerinde öğrencilerin hangi süreçlerden geçeceği anlatıldı. Öğrenci, koordinatörlük ve akademik birim etkileşimlerinin ne şekilde olduğu ve öğrencilere bu etkileşimler hakkında bilgi sahibi olması için seçildikten sonra oryantasyon eğitimi verildiği konularına da değinilmiş, bu süreçlerde kullanılacak formlar ve belgelerin güncel halleri de koordinatörlere tanıtılmıştır.

Akademik birimlerde çalışan öğrenci işleri personeli ile 24 Ekim 2016 tarihinde, Erasmus+ öğrenci faaliyeti gerçekleştiren öğrencilerin bu faaliyetlerinin transkript ve diploma ekine nasıl işleneceğinin anlatıldığı toplantıda görüşülen konular da tam tanınırlık konusu olarak koordinatörlerimizle paylaşılmıştır.

Toplantımıza katılan tüm koordinatörlerimize teşekkürlerimizi sunarız.

 

Erasmus+ Tanıtım Günü (01 Mart 2017)

Tüm üniversitemiz öğrencilerimiz için 01 Mart 2017 tarihinde Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerinin tanıtımının yapılacağı toplantıyla ilgili bilgiler de koordinatörlerimizle paylaşılmış ve bu etkinliğin duyurusunun birimlerde yapılması konusunda görüşlerimiz sunulmuştur.  

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55