Eğitim Alma Hareketliliği Formlar ve Belgeler

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Formlar ve Belgeler

Hareketlilik Öncesi

Hareketlilik Sonrası

Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi (Mobility Agreement/MA)

 Confirmation of Training Mobility Period

Taahhütname (Recognizance)

Training Staff Mobility Programme 

Personel Hibe Sözleşmesi (Staff Grant Agreement)

Hibesiz Yararlanma Dilekçesi (Petition for Non-Grants)

 

Feragat Dilekçesi (Petition for Resignation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55