POLONYA'DA GERÇEKLEŞECEK ERASMUS+ GENÇLİK DEĞİŞİMİ PROJESİNİN ÖN BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİ BAŞLADI

Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü ortaklığında 06-14 Ağustos 2019 tarihlerinde Polonya’nın Trzcianka şehrinde “TSD Sport” derneği koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek “Long Lake Story” isimli Erasmus+ Gençlik Değişimi projesinin başvuruları sona erdi ve ön başvuru değerlendirmeleri başladı.

 

Ön başvurusu kabul edilen öğrencilerimizle 20.06.2019 tarihine kadar iletişime geçilip sözlü mülakat tarihi ve saati için planlama yapılacaktır. Sözlü mülakat birebir gerçekleştirilecek olup il dışında olacak öğrencilerimiz için Skype veya telefon görüşmesi ile mülakat imkânı sunulacaktır. Sadece ön başvurusu kabul edilenler ile iletişime geçilecek olup ön başvurusu uygun görülmeyenlere ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

 

Nihai değerlendirme sonucu projeye katılmaya hak kazanan 2 öğrenci internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ilan edilecektir.

 

Proje sonunda katılım sağlayan öğrencilerimizle Erasmus+ Gençlik projeleri geliştirilmesine yönelik gönüllü bir ekip oluşturulması planlanmaktadır. Bu planlama dahilinde ön başvuruda aşağıdaki kriterlere göre seçim yapılacaktır:

  • Adayların beyan ettiği dil durumları
  • Eğitim kademeleri (Planlanan ekibin sürdürülebilirliği açısından hazırlık ve 1. Sınıf lisans öğrencilerine öncelik verilecektir).
  • Adayların ön başvuru formunda da yer alan proje geliştirme ekibine yönelik soruya verdikleri cevaplar ve motivasyonları
  • İngilizce motivasyon mektupları ve İngilizce CV

 

Sorularınız İçin:

Ahmet ABALI - Erasmus+ Gençlik Projeleri Sorumlusu 
evs@bartin.edu.tr 
Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü, Ağdacı kampüsü, Yahya Kemal Beyatlı Dersliği

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55