Personel Hareketliliği Değerlendirme Sonuçları (2023-5),(2023-6),(2023-07),(2023-08),(2023-09)

Aşağıda ilan numaralarına tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz.

(2023-05) KA131 Personel Ders Verme İlanı Sonuçları (Proje 2022 BARU Kurum ve Konsorsiyum)
Adayların Ev Sahibi Kurumdan Alacakları Kabul/Davet Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 30.09.2023
Feragat için Son Tarih: 01.07.2023
Hareketliliğin Gerçekleştirileceği Son Tarih: 30.12.2023

(2023-06) KA131 Personel Eğitim Alma İlanı Sonuçları (Proje: 2022 BARU Kurum ve Konsorsiyum)
Adayların Ev Sahibi Kurumdan Alacakları Kabul/Davet Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 30.09.2023
Feragat için Son Tarih: 01.07.2023
Hareketliliğin Gerçekleştirileceği Son Tarih: 30.12.2023

(2023-07) KA131 Personel Eğitim Alma  İlanı Sonuçları (Proje: 2021 ve 2022 BİLKON Konsorsiyum) 
Adayların Eğitim Alınacak Kurumdan Alacakları Kabul/Davet Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 26.06.2023
Feragat için Son Tarih: 08.06.2023
Hareketliliğin Gerçekleştirileceği Son Tarih: 30.12.2023

(2023-08) KA171 Personel Ders Verme İlanı  Sonuçları (Proje: 2022 BARÜ Kurum)
Adayların Ev Sahibi Kurumdan Alacakları Kabul/Davet Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 30.09.2023
Feragat için Son Tarih: 01.07.2023

(2023-09) KA171 Personel Eğitim Alma İlanı Sonuçları (Proje: 2022 BARÜ Kurum)
Adayların Ev Sahibi Kurumdan Alacakları Kabul/Davet Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 30.09.2023
Feragat için Son Tarih: 01.07.2023İlandaki sonuçlara olası itirazlar 08.05.2023 Pazaretesi günü saat 17:30'a kadar Erasmus Koordinatörlüğüne yapılabilir.İlgili İlan Metinleri
2023-05, Erasmus KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı (BARÜ Kurum ve Konsorsiyum)
2023-06 Erasmus KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği İlanı (BARÜ Kurum ve Konsorsiyum)
2023-07 Erasmus KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği İlanı (BİLKON Konsorsiyum)
2023-08 Erasmus KA171 Personel Ders Verme Hareketliliği İlanı (BARÜ Kurum)
2023-09 Erasmus KA171 Personel Eğitim Alma Hareketliliği İlanı (BARÜ Kurum)
ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35