KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARININ ALINMASI

Kontenjanlar
Erasmus Koordinatörlüğü                                                                  :2 Öğrenci
Farabi Koordinatörlüğü                                                                       :1 Öğrenci
Mevlana Koordinatörlüğü                                                                   :1 Öğrenci
Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü :2 Öğrenci

Gerekli Belgeler
1.Başvuru Formu
2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.Öğrenci Belgesi
4.Öğrenci Disiplin Belgesi
5.Anne ve/veya Babanın Gelirini Gösterir Belge/ Maaş Bordrosu. (Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Çalışmadığına Daire Belge)
6.Adli Sicil Kaydı
7.Şehit ve/veya Gazi Yakınlık Derecesini Gösterir Belge (Şehit ve/veya Gazi Yakını Olan Öğrenciler)
8.Ziraat Bankası Hesap Numarası ( İl ve ilçe belli olacak şekilde kendisine ait IBAN no gösterir belge)
9.2019-2020 KZÖ Sözleşme Akdi
Örnek: Bartın/Yalı Şubesi IBAN: TRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

Başvuru Zamanı    : 11.09.2019-02.10.2019
Başvuru Yeri          : Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri YK103 nolu oda (Erasmu, Mevlana, Farabi, Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü)

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55