KGEM Personel Ders Verme Hareketliliği Kesin Sonuçların İlanı (İtirazların Değerlendirilmesi)

08.06.2022 tarihinde yayınlanan Erasmus KGem Personel Hareketliliği İlan metninde belirtildiği üzere adaylara 08.06.2022-13.06.2022 tarihlerinde itiraz süresi tanınmıştır. Bu tarihler arasında toplanan 3 itirazın Erasmus Personel Seçim ve Değerlendirme Komisyonu tarafından 15.06.2022 tarihinde yapılan değerlendirmeleri sonucunda 2 itirazın gerekçesi uygun bulunmuş, 1 itirazın gerekçesi uygun bulunmamıştır. İtirazların değerlendirilmesi sonucunda listede gerekli değişiklikler uygulanmıştır.
İtirazların değerlendirilmesi sonucunda oluşan kesin liste aşağıdaki gibidir.

Erasmus+ KGEM Personel Ders Verme Hareketliliği Kesin Sonuçlar

Oluşan kesin listede asil olarak seçilen adayların feragar etmek istemleri halinde feragat dilekçelerini Erasmus Koordinatörlüğüne ulaştırmları gereken son tarih 18.06.2022'dir.
Asil adayların hareketliliklerini gerçekleştirebilecekleri son tarih 25.01.2023'tür.
Soru ve önerileriniz için international@personel.bartin.edu.tr adresinden Erasmus Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35