Erasmus+ Personel 2022/6 K-GEM Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

2022/6 K-GEM Ders Verme Hareketliliği Sonuçlsrına ekteki sayfadan erişilebilir.
İlandaki sonuçlara itiraz 8.06.2022-13.06.2022 arasında yapılabilir.
İtirazların değerlendirilmesi 15.06.2022'de yapılacaktır.
Hak kazanan adayların kabul mektuplarını ibraz edecekleri tarih için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Erasmus+ Personel Hareketliliği KGEM 2022/6 Ders Verme Sonuçları

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35