ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ 1. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2018-2019 (Bahar)

2. Değerlendirme için Yabancı Dil Yazılı Sınavı 09 Mart 2019 Cumartesi günü Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Binası 1. Kat ORE-1, ORE-2, ORE-3 ve ORE-4 amfilerinde saat 10:00'da yapılacak olup öğrencilerin sınavdan yarım saat önce sınav salonunda öğrenci kimlikleri ile hazır halde bulunması gerekmektedir. Sınavda yeterli puan alan öğrenciler için yapılacak sözlü sınav ise 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 09:00'da Ağdacı Kampüsü MYO, SHMYO, YDYO Ortak Binası 313 ve 314 no'lu dersliklerde yapılacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar için ayrıca bir duyuru 13 Mart 2019 Çarşamba günü üniversite web sayfalarımızdan yapılacaktır. Öğrenim ve staj hareketliliklerine çift başvuruda bulunan öğrenciler tek yazılı ve sözlü sınava alınacak olup, ayrıca sınava alınmayacaklardır. 

1. DEĞERLENDİRME SONUÇ LİSTESİÄ°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55