ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİKLERİ İLANI 2018-2019

Bu ilana Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında öğrenci gönderimi için çıkılmıştır. Yükseköğretimde Erasmus+ programı kapsamında KA103 projesi ile AB ülkelerine öğrenim ve staj hareketliliğinden öğrenci gönderilmektedir. Aşağıda detayları verilen ilanları okuyarak üniversitemiz öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Öncelikle aşağıdaki hatırlatmaları okuyarak ilan detaylarını okumaya geçmenizi öneririz.


  • Aşağıda iki ayrı hareketlilik türü (öğrenim ve staj hareketliliği) için ilana çıkılmıştır. Öğrencilerimiz her iki hareketlilik türüne de başvurabilmektedir.
  • Her iki hareketlilik türü için seçilen öğrencilerimize ücretsiz dil dersleri verilecektir. Detaylı bilgi ve tarihler için lütfen ilanları okuyunuz.
  • Öğrenim hareketliliği için 2018 projesine ek olarak ilana çıkılmıştır. Bu hareketlilik türünden öğrencilerin 2018-2019 akademik yılı bahar döneminde faaliyetten yararlanmaları gerekmektedir.
  • Öğrenim hareketliliği için ek olarak ilana çıkıldığı için hibe kontenjanları bölüm bazlı olarak değil, akademik birim bazlı kontenjan dağılımı yapılmıştır.
  • Staj hareketliliği kapsamında kurumsal projelerimiz haricinde koordinatör kurumların ortağı olarak konsorsiyum projelerinden de öğrenci gönderilecektir. Bu projeler için tek fark finans kaynağının koordinatör kurumlar olmasıdır. Dilerseniz staj hareketliliği içinde her bir proje için ayrıca başvuruda bulunabilirsiniz. 
  • Staj hareketliliği için faaliyetlerin gerçekleştirileceği tarih aralıklarına dikkat ederek, size uygun olan projeyi başvuru formunda seçiniz.
  • Staj hareketliliği ile anlaşma şartı aranmamaktadır ve isteğe bağlı staj olarak tüm bölümler/programlardan öğrencilerimiz staj faaliyeti gerçekleştirebilirler. Bu nedenle tüm eğitim kademelerinden (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) öğrencilerimiz başvuruda bulunabilirler.
  • Mezuniyet sonrası staj yapılabildiğinden mezun olmak üzere olan öğrencilerimiz de mezuniyet sonrasında staj faaliyetinden yararlanabilmektedir.
  • Her iki hareketlilik türü için verilen kontenjanlar tahmini hibe kontenjanıdır. Hibesiz olarak da başarılı öğrencilerimiz faaliyetlerden yararlanabilmektedir.


ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SAYFASI 12 EYLÜL 2018 TARİHİ İLE AKTİF OLACAKTIR.

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği İlanı
(ilan metni ve detaylar için tıklayınız)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2018/2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi

Erasmus+ KA103 Öğrenim Hareketliliği İlanı

Proje Numarası: 2018-1-TR01-KA103-050041


Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

NOT: Bu ilana, 2018-1-TR01-KA103-050041 proje numarası ile 2018-2019 akademik yılında gerçekleştirilecek öğrenci hareketlilikleri için ek ilan olarak çıkılmıştır. Öğrencilerin öğrenim hareketliliği gerçekleştirebileceği anlaşmalı üniversitelerin bölümlere göre listeleri bu ilanın ekinde ayrıca yer almaktadır. Listede belirtilen anlaşmalı üniversite ve bölümler haricinde hareketlilik sağlanamayacaktır. Öğrenciler tercihlerini, ortak üniversiteyle yapılan anlaşma gereği verilen kontenjanları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden dolayı geçersiz olan başvurulardan koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 

İlan Tarihi: 11 Eylül 2018
Başvuru Başlama Tarihi: 12 Eylül 2018
Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018 (17.00)
İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 11 Ekim 2018
Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): 13 Ekim 2018
Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi: 16 Ekim 2018
Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 18 Ekim 2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2018
Oryantasyon Eğitimi: 24 Ekim 2018
%80 Katılım Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Ders Tarihleri:

27 Ekim – 30 Aralık 2018 (Cumartesi-Pazar)

Sınav haftasına denk gelen 10-11-17-18 Kasım 2018 tarihlerinde ders olmayacaktır.

Tahmini Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 16 Öğrenci (Bu kontenjan hibe kontenjanı olduğundan kontenjan dışında kalan başarılı öğrenciler hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabileceklerdir)

 

Başvuru Belgeleri: Başvurular online olarak yapılacak olup, diğer belgeler sisteme yüklenecektir.

1. Başvuru Formu (online olarak https://erasmus.bartin.edu.tr sayfasından doldurulacaktır)
2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenci Belgesi
5. Güncel Not Dökümü Belgesi (Transkript)


İKİLİ ANLAŞMALAR İÇİN TIKLAYINIZ


Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler.  Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9Fi

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Lisans: 12 öğrenci

Yüksek Lisans: 3 öğrenci

Doktora: 1 öğrenci

 

Hibe Kontenjanlarının Birimlere Göre Dağılımı;

Toplam tahmini hibe kontenjan sayısı (16 öğrenci) fakültelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerince yapılan anlaşma sayılarına ve öğrenci sayılarına göre belirlenen kontenjan için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

 

Anlaşması olan birimlerin öğrenci sayılarının %60’ı ve birimlerin anlaşma sayılarının %40 değerleri alınmıştır. Bu değerlerin yüzdelik hesaplamaları yapılarak 16 toplam öğrenci kontenjanına orantılanmıştır.

 

Fakülte & Yüksekokul içinde anlaşması olan birimlerin öğrenci sayıları ve kendi bölümlerinin anlaşma sayılarına göre ayrılan kontenjanlar hibeli olarak yararlandırılacak öğrenci sayısı bölüm sayısından az olduğundan kontenjanlar fakülte&yüksekokul kontenjanı olarak aşağıdaki gibidir:

 

Bölümler

Bölüm Hibe Kontenjanı

Fakülteler

&

Yüksekokullar

Fakülte/Y.Okul Hibe Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Tüm Bölümler

Hibe kontenjanları bölüm sayısının altında kaldığı için kontenjanlar fakültelere aktarılmıştır.

BESYO

2 Öğrenci

16 Öğrenci

Sosyoloji

Edebiyat Fakültesi

2 Öğrenci

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Arkeoloji

Tarih

Tüm Bölümler

Eğitim Fakültesi

1 Öğrenci

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Türkçe Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen Fakültesi

 

1 Öğrenci

 

Matematik

İstatistik

İktisat

İİBF

3 Öğrenci

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Çevre Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi

3 Öğrenci

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Orman Fakültesi

2 Öğrenci

Orman Endüstri Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Tüm Bölümler

İslami İlimler Fakültesi

1 Öğrenci

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Bartın Meslek Yüksekokulu

1 Öğrenci

Organik Tarım

 

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar bölümlerden başlanarak ait olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokullara adil bir şekilde dağıtılır.

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Doktora düzeyinde 1, Yüksek Lisans düzeyinde 3 ve Lisans düzeyinde 12 öğrencidir. GNO (Genel Not Ortalaması) ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 3 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 12 lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan kontenjanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen birimler dâhilinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birim kontenjanı en başarılı öğrenciden başlanarak diğer birimlere aktarılır.

 

Öğrenim Faaliyetinin Tanımı

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Öğrenim süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

 

Öğrenim Hareketliliği Sağlanamayacak Faaliyetler

Avrupa Birliği Program Ülkeleri haricinde bir yükseköğretim kurumuna ya da program ülkesi olmasına rağmen anlaşma sağlanmayan bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirilemez. Ayrıca, anlaşmalar bölümler arası yapıldığı için hâlihazırda anlaşmalı bir üniversite olmasına rağmen, öğrencinin kendi bölümünün anlaşması yok ise yine hareketlilik sağlanamaz.

 

Faaliyetin Süresi

Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda en az 3 ay (90 gün) öğrenim görme faaliyetidir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 3 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda, eğitim sürekliliğinin aksaması ve programa devamın imkânsızlığından dolayı, faaliyet sona erecektir.

 

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Ancak 12’ın üzerindeki faaliyetler kesintisiz olarak gerçekleştirilemez. Yeni yeni eğitim kademesine geçildiğinde tekrardan başvuru yapılır.

 

Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da en çok 12 ay sınırına riayet etmek zorunludur.

 

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az 3 ay en çok 12 ayı karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

 

Bu ilana başvuran öğrencilerin hareketliliklerini 2018-2019 akademik yılı bahar/yaz döneminde tamamlamaları gerekmektedir.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

Tam Tanınma

Bölümlerin yapmış olduğu anlaşmalar gereği öğrencilerin derslerinde tam tanınma sağlanması gerekir. Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği Not Dökümü belgesini kendi üniversitesine teslim etmesini takiben tanınma işlemleri başlar. Öğrenim anlaşmasında karşı kurumda alacağı dersler ve üniversitemizde tanınacağı dersler hareketlilik başlamadan belirlenmektedir.

 

Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır ve dersler orijinal isimleri, kodları ve kredileri ile üniversitemizde tanınır.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Öğrenim hareketliliği için bir dönemde en az 30 AKTS/bir akademik yılda en az 60 AKTS ders yükünün olması gerekmektedir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans not dökümü belgesi ile, doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans not dökümü belgesi ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş ya da öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması

3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS)

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde seçilen öğrenciler üniversitemizce sınavdan başarı sağlamış olacaklardır (Bazı anlaşmalar gereği başvuru yapılan üniversiteler B2 dil düzeyi isteyebilmektedir. Bu üniversitelere yapılan başvurularda sınav sonucu B2 olmayan öğrencilerin başvuruları karşı üniversite tarafından olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sorumluluk öğrencilerin kendilerine aittir). Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 16 öğrenci (tahmini kontenjan) öğrenim görme hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.

 

Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri yükseköğretim kurumundan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır. Karşı üniversitelerin bazıları, üniversitemizden öğrencileri kabul ederken, kendileri de ayrıca bir seçim süreci oluşturabilmektedir. Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

 

https://digk.bartin.edu.tr/ 

https://erasmus.bartin.edu.tr/

www.bartin.edu.tr 

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. Hareketlilik öncesinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla ücretsiz dil sınıfları oluşturulacaktır. Bu dil sınıflarına %80 oranında katılım zorunlu tutulacaktır.

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2018 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

Başvuruda bulunan her öğrenci, ilgili proje yılına ait Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda (ilgili doküman için https://erasmus.bartin.edu.tr adresini ziyaret ediniz) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.


Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı
(ilan metni ve detaylar için tıklayınız)

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2018/2019 Akademik Yılı

Erasmus+ KA103 Staj Hareketliliği İlanı

Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

Staj yapılacak kurumların öğrenciler tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Staj yerlerinin belirlendikten sonra kabul mektuplarının başvuru ile koordinatörlüğümüze şahsen teslim ediniz. Staj yapacağı yerden kabul belgesini koordinatörlüğümüze teslim etmeyen öğrencilerin staj faaliyeti geçersiz sayılacaktır. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 

Bu ilanda, kurumsal projemiz ile birlikte, Kastamonu Üniversitesi ve Kadın ve Genç Girişim Merkezi Derneği (K-GEM) koordinatörlüğünde oluşturulan konsorsiyum projesi ile de staj hareketliliği gerçekleştirilecektir. Lütfen başvuru formunda hangi projeden yararlanacağınızı belirtiniz. Konsorsiyum projesinden yararlanacak adaylarımızın hibelendirilecekleri yer, konsorsiyum koordinatör kurumlarıdır. 

 

İlan Tarihi: 11 Eylül 2018
Başvuru Başlama Tarihi: 12 Eylül 2018
Son Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018 (17.00)
İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 11 Ekim 2018
Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): 13 Ekim 2018
Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi: 16 Ekim 2018
Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 18 Ekim 2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2018
Oryantasyon Eğitimi: 24 Ekim 2018
%80 Katılım Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı Ders Tarihleri:

27 Ekim – 30 Aralık 2018 (Cumartesi-Pazar)

Sınav haftasına denk gelen 10-11-17-18 Kasım 2018 tarihlerinde ders olmayacaktır.

Tahmini Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 39 öğrenci (Bu kontenjan hibe kontenjanı olduğundan kontenjan dışında kalan başarılı öğrenciler hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabileceklerdir)

 

 

Başvuru Belgeleri: Başvurular online olarak yapılacak olup, diğer belgeler sisteme yüklenecektir.

1. Başvuru Formu (online olarak https://erasmus.bartin.edu.tr sayfasından doldurulacaktır)
2. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenci Belgesi
5. Güncel Not Dökümü Belgesi (Transkript)

 

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler.  Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:

http://ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-program%C4%B1/erasmus-%C3%B6zel-ihtiya%C3%A7-deste%C4%9Fi

 

Kontenjanın Birimlere Göre Dağılımı;

Ulusal Ajans ile yapılan hibe sözleşmesinde kurumumuza staj faaliyeti için öngörülen hibe miktarına göre 39 adet öğrenci kontenjanı belirlenmiştir. Toplamda 14 akademik birime tahsis edilen tahmini kontenjan sayısının (39 öğrenci) bu birimlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Öğrenim hareketliliği gerçekleştiremede anlaşma olmayışından ya da azlığından kaynaklı dezavantajlı akademik birimlere ayrıca 2’şer ve 2017 projelerinin proje bitiş sürelerinden kaynaklı olarak lisansüstü eğitim alan öğrencilerin staj sürelerini 30 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlamalarının için ayrıca 1’er kontenjan daha verilmiştir.

 

Tablo 1. Kontenjanların Birimlere Dağılımı

Akademik Birimler

Birim Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Edebiyat Fakültesi

2 öğrenci

39 Öğrenci

Eğitim Fakültesi

2 öğrenci

Fen Fakültesi

2 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 öğrenci

İslami İlimler Fakültesi

4 öğrenci

Mühendislik Fakültesi

2 öğrenci

Orman Fakültesi

2 öğrenci

BESYO

2 öğrenci

Meslek Yüksekokulu

4 öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

4 öğrenci

Ulus Meslek Yüksekokulu

4 öğrenci

Fen Bilimleri Enstitüsü

3 öğrenci

Sosyal Bilimler Enstitüsü

3 öğrenci

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

3 öğrenci

 

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ön Lisans ve Lisans: 30 öğrenci

Yüksek Lisans ve Doktora: 9 öğrenci

 

Tablo 2. İlan Edilen Projeler Kapsamında Yararlanacak Personel Bilgisi

Projeler

Staj Kontenjanı

Faaliyetin Gerçekleştirilebileceği Tarih Aralığı

Kurumsal Proje

Proje Numarası: 2017-1-TR01-KA103-037463

12 öğrenci

Kasım 1, 2018 – Mayıs 30, 2019

Kurumsal Proje

Proje Numarası: 2018-1-TR01-KA103-050041

14 öğrenci

Haziran 1, 2019 – Mayıs 30, 2020

Konsorsiyum (Kastamonu Üni. Koordinatörlüğünde)

Proje Numarası: 2017-1-TR01-KA103-042015

5 öğrenci

Kasım 1, 2018 – Mayıs 30, 2019

Konsorsiyum (K-GEM Koordinatörlüğünde)

Proje Numarası: 2017-1-TR01-KA103-41792

4 öğrenci

Kasım 1, 2018 – Mayıs 30, 2019

Konsorsiyum Projesi (K-GEM Koordinatörlüğünde)

Proje Numarası: 2018-1-TR01-KA103-056492

4 öğrenci

Haziran 1, 2019 – Mayıs 30, 2020

TOPLAM

39 öğrenci

 

 

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan fakülte, enstitü veya yüksekokul kontenjanları diğer birimlerden başvuran en başarılı öğrenciden başlanarak adil bir şekilde dağıtılır.

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Lisansüstü düzeylerde 9, Ön lisans ve Lisans düzeyinde 30 öğrencidir. GNO ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 9 yüksek lisans veya doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 30 lisans ve ön lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan bölüm kontenjanlarına göre yukarıdaki tabloda belirtilen fakülte ve yüksekokullar dâhilinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birimin kontenjanı diğer diğer birimlerde en başarılı öğrenciden başlanarak sıradaki öğrenci birimine bakılmaksızın hak kazanmış olur.

Staj Faaliyetinin Tanımı

Yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede/kurumda veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Avrupa Birliği Program ülkelerinde yapılması şartı ile staj hareketliliği faaliyetinde bulunacak öğrencinin, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesi beklenir. Öğrencinin staj/uygulama yapacağı sektör, bölümü ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu hareketlilikten, bölümü gereği zorunlu staj faaliyeti için yararlanacağı gibi, zorunlu olmayan stajlar için de yararlanabilmektedir.

 

Staj Yerine Geçmeyen Faaliyetler

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz.

 

Faaliyetin Süresi

Öğrenci, staj yapacağı kurumda en az 2 ay (60 gün) tam mesai günü şeklinde çalışma gerçekleştirmesi gerekir. Bu süre 12 aydan da fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 2 ayın altında kalan ve 12 ayı aşan faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Faaliyetin hibe desteği her öğrenci için 3 ay ile sınırlandırılmıştır. Fakat, yeterli sayıda başvuru olmadığı veya yeterliliği olan adayların sayısı kontenjanın altında kaldığı takdirde faaliyetin hibe desteği süresi uzatılabilir.

Almanya’da staj görecek öğrenciler 3 aydan daha fazla staj gerçekleştiremezler.

 

Bu projeler için faaliyetlerin bitiş tarihleri Tablo 2’de verilmiştir. Öğrenciler staj tarihlerini asgari süreyi (2 ay) kapsamak şartıyla bu tarihler öncesinde bitecek şekilde ayarlamalıdırlar.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri staj hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Bu hareketlilik türü için; zorunlu staj kapsamında, isteğe bağlı staj ve mezuniyet sonrası staj olarak 3 tür staj gerçekleştirilebilir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans transkriptleri ile; doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans transkriptleri ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş veya öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans için ikinci, lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması

3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde başarı sağlayan öğrenciler sınavdan başarı sağlamış olacaklardır. Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 39 öğrenci (tahmini kontenjan) hibeli olarak staj yapma hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden 10 puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.

 

 

Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 

 

Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri kurumdan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır.

 

Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

 

https://digk.bartin.edu.tr/

https://erasmus.bartin.edu.tr/

www.bartin.edu.tr

 

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. Hareketlilik öncesinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerinin arttırılması amacıyla ücretsiz dil sınıfları oluşturulacaktır. Bu dil sınıflarına %80 oranında katılım zorunlu tutulacaktır.

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda 2017 yılı projeleri için Erasmus+ 2017 Uygulama El Kitabı, 2018 yılı projeleri için 2018 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

Staj Yapılabilecek Kurumlar

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj yeri bulma ile ilgili yapılabilecekler konusunda web sayfamızı ziyaret ediniz.

 

Staj Yapılamayacak Kurumlar

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

- AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

- Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)

 

Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

Başvuruda bulunan her öğrenci, ilgili proje yılına ait Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda (ilgili doküman için https://erasmus.bartin.edu.tr adresini ziyaret ediniz) yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda, ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55