Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonuçları ve Sözlü Sınav Yerleri (29.02.2024)

Erasmus yabancı dil yazılı sınavı 75 puan üzerinden değerlendirilmiş olup 37.5 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama olan yabancı dil sözlü sınavına katılmaya hak kazanmışlardır. 

Erasmus yabancı dil yazılı sınavına giren tüm adayların sınav puanları ve nihai durumları şu şekildedir:

Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

Erasmus Yabancı Dil Sözlü Sınav Yeri ve Saati:
Sınav 02 Mart Cumartesi 2024 tarihinde saat 10:00'dan itibaren
Ağdacı Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası SBF-115 ve SBF-117 numaralı dersliklerde gerçekleştirilecektir.

"Adayların kendilerine ayrılan zaman diliminden en az 10 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir. TC Kimlik Kartı ve Öğrenci Kimlik Kartınızı getirmeyi unutmayınız"
Sözlü sınav sınıf listeleri ilan edilecektir.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35