Erasmus+ Personel 2022/6 BİLKON Eğitim Alma Hareketliliği Sonuçları

2022/6 BİLKON  Sonuçlsrına ekteki sayfadan erişilebilir.
İlandaki sonuçlara itiraz 8.06.2022-13.06.2022 arasında yapılabilir.
İtirazların değerlendirilmesi 15.06.2022'de yapılacaktır.
Hak kazanan adayların kabul mektuplarını ibraz edecekleri tarih için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma BİLKON 2022/6 Sonuçları

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35