ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI

08.03.2020 tarihinde yapılan Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği yabancı dil yazılı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Sözlü sınav 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 09:00'da Ağdacı Kampüsü MYO, SHMYO, YDYO Ortak Binası YDYO Derslik 2 ve YDYO Derslik 3'te yapılacaktır.
Öğrenim ve staj hareketliliklerine çift başvuruda bulunan öğrenciler tek yazılı ve sözlü sınava alınacak olup, diğer hareketlilik türünden ayrıca sınava alınmayacaklardır. 

Sınav sonuçları için tıklayınız.


ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 51 55
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55