ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ 1. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2. Değerlendirme için Yabancı Dil Yazılı Sınavı 8 Mart 2020 Pazar Günü Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Binası 2. Kat ORE3 ve ORE4 No'lu amfilerinde Saat 13:00'de yapılacak olup öğrencilerin sınavdan yarım saat önce sınav salonunda hazır halde bulunması gerekmektedir. Sınavda yeterli puan alan öğrenciler için yapılacak sözlü sınav ise 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 09:00'da Ağdacı Kampüsü MYO, SHMYO, YDYO Ortak Binası 3. kat YDYO Derslik 2 ve YDYO Derslik 3'te yapılacaktır. Yazılı sınavdan geçerli not alıp sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için ayrıca bir duyuru 10 Mart 2020 Salı günü erasmus.bartin.edu.tr web sayfalarımızdan yapılacaktır. Öğrenim ve Staj hareketliliklerine çift başvuruda bulunan adaylar tek yazılı ve sözlü sınava alınacak olup ayrıca sınava alınmayacaklardır.

1. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55