CORONAVIRUS (COVID-19) SEBEBİYLE ALINAN TEDBİRLER

Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığına dair ilk vakanın ülkemizde de görülmesi sebebiyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Personel ve öğrencilerimizin değişim programları dahil yurtdışı etkinlik katılımları (daha önce uygun görülenler de dahil olmak üzere) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.
2. Yurtdışından dönen ya da dönecek öğrenci ve personelimiz kendilerine 14 (on dört) gün süre ile bireysel karantina uygulayarak mümkün mertebe kalabalık ortamlara girmemelerinin yanında, söz konusu hastalığa dair belirtiler bulunması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem arz etmektedir.
3. Yurtdışından dönen ya da dönecek öğrencilerimiz belgelendirmeleri kaydıyla devamsızlıktan iki hafta süre ile muaf tutulmuştur Bu durumla ilgili olarak birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Personel ve öğrencilerimiz Sağlık Bakanlığının açıklamalarına ve bilgilendirmelerine titizlikle riayet etmelidirler.

Konuya dair tüm birimlerimize gönderilen yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 51 55
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55