AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI, ESC – GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ BAŞVURU SONUÇLARI

Merhaba Gönüllülük! projesi 1. ilanı kapsamına 18.01.2020-16.02.2020 tarihleri arasında Portekiz ve Yunanistan’a, hareketlilik gerçekleştirecek gönüllülerimiz belli olmuştur.

PORTEKİZ’E HAREKETLİLİK GERÇEKLEŞTİRECEK GÖNÜLLÜLERİMİZ:

Asil:

 • Tuba ÜÇGÜL
 • Beyza KOÇAK
 • Umut Can AVCI
 • Yusuf AKIN

Yedek:

 • Nihan ŞEKER
 • Sevda AKDAĞ

YUNANİSTAN’A HAREKETLİLİK GERÇEKLEŞTİRECEK GÖNÜLLÜLERİMİZ:

Asil:

 • Devrim TORĞUL
 • Nazifcan AYYILDIZ
 • Sümeray Ezgi AYAN
 • Dilaranur SARIKAYA

Yedek:

 • Merve BERİK
 • Muzaffer ATASOY


Gönüllülerimizi kutluyor ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyoruz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR:

Merhaba Gönüllülük! projesi kapsamında 16 Yunanistan,16 Portekiz olmak üzere toplamda 32 hareketlilik gerçekleştirilecektir. Projenin sonraki hareketlilikleri; Mezunlarımız öncelikli olacak şekilde Mayıs, Öğrencilerimiz öncelikli olacak şekilde Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması planlanmaktadır. Bu hareketliliklerin ilanlarına ise Şubat ayı içerisinde çıkılması planlanmaktadır. Yedek adaylara sıra gelmemesi durumunda sonraki ilanlarda kesin hak tanınması söz konusu değildir. Yedek adayların sonraki başvurulara başvurması durumunda toplam başvurular arasından tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

Projemizin 18.01.2020-16.02.2020 tarihlerini kapsayan ilk ilanına toplamda 92 kişi başvurmuştur. Bu başvurular ilanda da belirtildiği üzere;

 1. Birinci Aşamada ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ön değerlendirmede başvuru şartlarının ve belgelerin uygunluğu kontrol edilmiştir.
 2. İkinci Aşamada ise başvurular Genel bir değerlendirmeye alınmıştır. Genel değerlendirmede aşağıdaki kriterler sırasıyla değerlendirilmiş ve bu kriterlerdeki adaylar elenmiştir.
 3. Başka illerden gelen başvurular (proje kapsamında ilanda da belirtildiği gibi üniversitemiz öğrencilerine öncelik verilmiştir)
 4. Daha önce Erasmus'tan faydalanma (Erasmus+ fırsatlarından hiç faydalanmamış adaylara öncelik verilmesi adına daha önce bu imkanlardan faydalanmış adaylar elenmiştir).
 5. A1 dil seviyesi (ESC projeleri için İngilizce dil bilgisi ön koşul değildir. Fakat temsiliyet açısından A1 seviye İngilizceye sahip adaylar elenmiş, A2 ve üstü sözlü ifade yeterliliği olduğunu beyan eden adaylar değerlendirmeye alınmıştır).
 6. Etkisiz CV, Etkisiz Motivasyon Mektubu ve Başvuru formuna verilen cevaplar (İlk iki kriterde sorun yaşamayan başvuruların başvuru formunda sorulan sorulara verdiği cevaplar, Europass CV’leri ve Motivasyon Mektupları incelenmiştir. Diğer başvurulara göre etkisiz olan Europass CV ve Motivasyon Mektupları ile başvuru formunda sorulan sorulara programın amacına yönelik cevaplar vermeyenler elenmiştir. Başvuruların olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılmasında; başvuru formunda sorular sorulara verilen cevapların programın temel amacına uygun olup olmadığı, Europass CV ve Motivasyon Mektubunda adayın herhangi bir gençlik oluşumu, STK veya öğrenci kulübünde yer alıp almadığı, geçmiş gönüllülük deneyimlerinin olup olmadığı ve de olası deneyimlerinin ne denli Europass CV ve motivasyon mektubuna yansıtıldığı da etkili olmuştur).
 7. Üçüncü Aşamada ilk iki aşamadan geçen 22 başvuru nihai değerlendirme kapsamında sözlü mülakata tabi tutulmuştur. Mülakata katılan adaylar tercih ettikleri ülkelere göre değerlendirilmemiş olup bu 22 kişiden en başarılı ilk 10'da olan asil ve yedek başvurular mülakattaki yeterlilikleri ve motivasyonlarına göre ülkelere yerleştirilmiştir. Mülakat Türkçe başlamış ve adayın programa yönelik bilgi düzeyi ölçüldükten sonra İngilizce sözlü ifade becerilerine bakılmıştır. Mülakatta temel kriter adayın belli bir düzey İngilizce sözel ifade becerisi kadar Türkçe ve İngilizce sorulan sorularda programın amacına ve gönüllülüğün gerekliliklerine uygun verdiği cevaplar olmuştur. Kısaca mülakat en iyi İngilizce bileni belirleme amaçlı yapılmamıştır. (Örneğin, C1 seviyesindeki aday Avrupa Dayanışma Programı ve projeye katılma nedenleri konularında tatmin edici cevaplar verememiş ise, A2 seviyesindeki bir aday aynı konulara gönüllülük odaklı yaklaşmışsa A2 dil seviyesindeki aday seçilmiştir). Tüm bunların yanı sıra adayların mülakat boyunca sergiledikleri tavır ve tutum ile motivasyonu da bir kriter olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak seçilen gönüllülerimizi tekrardan kutluyor. Elenen adayların ileriki başvuruları da düşünerekten şevklerinin kırılmamasını temenni ediyoruz. Tüm bu başvuru sürecindeki amacımız;

 • Adayın başvurulan proje hakkında detaylı bilgi sahibi olmasının ve araştırma yapmasının önemini vurgulama,
 • Belki de daha önce hayatında hiç Europass Cv’yi duymamış, hiç Europass CV ve Motivasyon Mektubu hazırlamamış gençlerin proje kapsamında emek vererek bu belgeleri deneyimlenmesi ve bilinçlenmesi,
 • Belli de hayatında hiç Sözlü mülakata katılmamış gençlerin sözlü mülakat deneyimi yaşaması

Tüm bu amaçlarımız eğer gençlerimizde de karşılık bulduysa, başvuruları olumsuz olsa bile hiçbir şey kaybedilmemiştir.

 

 

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55