AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI, ESC – GÖNÜLLÜLÜK PROJE BAŞVURULARININ ERTELENMESİ

 ESC11 "Merhaba Gönüllülük!" projesinin 26 Şubat 2020 - 16 Mart 2020 tarihlerini kapsayan başvuruları ileri bir tarihe ertlenmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aranın ardından olağan dışı bir durum yaşanmazsa projenin Temmuz, Ağustos ve Eylül hareketlilikleri için tekrar ilana çıkılıp 1 hafta süreyle başvurular alınacaktır. 

Projenin yeni başvuru, değerlendirme, mülakat ve nihai sonuç tarihleri ilerleyen süreçte internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanacaktır. Süreç takibi öğrenci ve mezunlarımızın sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu E+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Bilgilendirme Toplantıları E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Kulübü E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi E+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 51 55
ISCED Kodları Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55