2021-2022 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ EK İLANI SONUÇLARI (15.04.2022) 2020-1-TR01-KA103-082050

Sonuçlar için tıklatınız.
Değerlendirme tutanağı için tıklayınız.

Hareketliliğin 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilmesi gereklidir.
Staj Hareketliliği en az 63 gün olarak gerçekleşmeli.
Staj Hareketlilikleri 60gün süre ile hibelendirilecektir.

Oryantasyon sunumunda staj hareketliliğinin süreçleri ile ilgili bilgi verilecektir. 27 Mayıs 2022 Saat:13:30
Konu: Erasmus Staj Oryantasyon
Saat: 27 May 2022 01:30 ÖS İstanbul
Zoom Toplantısına Katılın
Toplantı Kimliği: 929 4989 2138
Parola: 922650

Sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde değerlendirme sonucuna itiraz edilebilir. İtirazlar 5 iş günü içinde sonuçlanır.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35