2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ EK İLANI


BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2020/2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi
Erasmus+ KA103 Öğrenim Hareketliliği İlanı
Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Proje:2020-1-TR01-KA103-022050

 

NOT: Bu ilana, 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek öğrenci hareketlilikleri için çıkılmıştır. Bu ilana başvuran ve başarılı olan öğrenciler 2020 yılına ait projelerden yararlandırılacaklardır.

Bu ilan kapsamındaki hareketlilikler 2020 Uygulama El Kitabı usül ve esaslarına göre gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin öğrenim hareketliliği gerçekleştirebileceği anlaşmalı üniversitelerin bölümlere göre listeleri bu ilanda yer almaktadır. Anlaşmalı üniversite ve bölümler haricinde öğrenim hareketliliği sağlanamayacaktır. Öğrenciler tercihlerini, ortak üniversiteyle yapılan anlaşma gereği verilen kontenjanları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden dolayı geçersiz olan başvurulardan koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

 

 • İlan Tarihi30 Eylül 2020
 • Başvuru Başlama Tarihi: 30 Eylül 2020
 • Son Başvuru Tarihi: 19 Ekim 2020
 • İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi: 22 Ekim 2020
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce): 24 Ekim 2020       (Yazılı sınav uzaktan yapılacaktır.)
 • Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi: 28 Ekim 2020
 • Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce): 31 Ekim 2020       (Sözlü sınav uzaktan yapılacaktır.)
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi: 04 Kasım 2020
 • Oryantasyon Eğitimi: 07 Kasım 2020                              (Oryantasyon eğitimi uzaktan yapılacaktır.)
 • Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 17 Öğrenci

 

Başvuru Belgeleri: Başvurular ulik@bartin.edu.tr e-posta adresine tek seferde eksiksiz gönderilmelidir.

 • Başvuru Formu için tıklayınız. (Duyuruda yer alan linkten başvuru formu indirilecektir). (Form bilgisayar üzerinden doldurulup çıktı alınıp , başvuran kişi tarafından imzalandıktan sonra ulik@bartin.edu.tr e-posta adresine gönderilecektir, Başvuru formu tek sayfadır. Lütfen ikinci sayfaya geçmeyiniz. İkinci sayfaya geçme durumunda yazı boyutunuzu küçültünüz. Başvuru formunun orjinalinde herhangi bir oynama yapmayınız). 

 • Güncel Not Dökümü Belgesi (e-imzalı transkript= http://ubys.bartin.edu.tr sisteminden belge talebi yaparak alabilirsiniz.)
.
.
 • Güncel Öğrenci Belgesi          (e-imzalı öğrenci belgesi = e-devlet veya http://ubys.bartin.edu.tr sisteminden alabilirsiniz.) (Güncel not durum ve öğrenci belgeleri UBYS/e-devlet üzerinden onaylı olmak zorundadır. Belirtilen durumların dışında anlaşılmayan veya ekran görüntüsü alınan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu sebeplerden ötürü yaşayabileceğiniz sorunlardan ofisimiz sorumlu değildir).


Örnek Yabancı Dil Yazılı Sınavı İçin Tıklayınız. 

Hibe Desteği

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim faaliyeti süresinde yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilirler. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Gidilecek üniversiteden alınacak davet/kabul belgesi tarihlerine göre hesaplanan hibenin %80'i hareketlilik başında ödenecektir. Kalan tutar ise öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda ve gidilen üniversiteden alınan Katılım Belgesi tarihlerilerine göre hesaplanacaktır. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:


ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER için tıklayınız.

Özel İhtiyaç Desteği

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler. 

 

Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;

Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ön Lisans - Lisans: 14 öğrenci

Yüksek Lisans: 2 öğrenci

Doktora: 1 öğrenci

 

Hibe Kontenjanlarının Birimlere Göre Dağılımı;

Toplam tahmini hibe kontenjan sayısı (17 öğrenci) fakültelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerince yapılan anlaşmaların sayı ve kontenjanlarına; öğrenci sayılarına göre belirlenen kontenjan için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

Anlaşması olan birimlerin öğrenci sayılarının %60’ı ve birimlerin anlaşma sayılarının %40 değerleri alınmıştır. Bu değerlerin yüzdelik hesaplamaları yapılarak 17 toplam öğrenci kontenjanına orantılanmıştır.

Toplam tahmini hibe kontenjan sayısı (17 öğrenci) fakültelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerince yapılan anlaşma sayılarına ve öğrenci sayılarına göre belirlenen kontenjan için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:

Anlaşması olan birimlerin öğrenci sayılarının %70’i ve birimlerin anlaşma sayılarının %30 değerleri alınmıştır. Bu değerlerin yüzdelik hesaplamaları yapılarak toplam 17 öğrenci kontenjanına orantılanmıştır.

Fakülte & Yüksekokul içinde anlaşması olan birimlerin öğrenci sayıları ve kendi bölümlerinin anlaşma sayılarına göre ayrılan kontenjanlar hibeli olarak yararlandırılacak öğrenci sayısı bölüm sayısından az olduğundan kontenjanlar fakülte&yüksekokul kontenjanı olarak aşağıdaki gibidir:

 

Bölümler

Fakülteler

&

Yüksekokullar

Fakülte/Y.Okul Hibe Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Tüm Bölümler

Eğitim Fakültesi

Bir önceki ilanımızda 2020-2021 yılı bahar döneminde gönderilmek üzere 9 öğrenci seçildiğinden anlaşmaların kontenjanı dolmuştur.

Tüm Bölümler

Spor Bilimleri Fakültesi

2 Öğrenci

17 Öğrenci

Sosyoloji

Edebiyat Fakültesi

2 Öğrenci

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Arkeoloji

Tarih

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Fen Fakültesi

 

2 Öğrenci

 

Matematik

İstatistik

İktisat

İİBF

3 Öğrenci

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Turizm İşletmeciliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Çevre Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi


 

3 Öğrenci


 

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Orman Mühendisliği

Orman Fakültesi

2 Öğrenci

Orman Endüstri Mühendisliği

Hemşirelik

Sağlık Bilimleri Fakültesi

1 Öğrenci

Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Bartın Meslek Yüksekokulu

2 Öğrenci

Organik Tarım

Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar bölümlerden başlanarak ait olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokullara adil bir şekilde dağıtılır. 

 

Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Doktora düzeyinde 1, Yüksek Lisans düzeyinde 2 ve Ön lisans-Lisans düzeyinde 14 öğrencidir. GNO (Genel Not Ortalaması) ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 2 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 14 ön lisans - lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan kontenjanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen birimler dâhilinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birim kontenjanı en başarılı öğrenciden başlanarak diğer birimlere aktarılır.

 

Öğrenim Faaliyetinin Tanımı

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Öğrenim süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.

Öğrenim Hareketliliği Sağlanamayacak Faaliyetler

Avrupa Birliği Program Ülkeleri haricinde bir yükseköğretim kurumuna ya da program ülkesi olmasına rağmen anlaşma sağlanmayan bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirilemez. Ayrıca, anlaşmalar bölümler arası yapıldığı için hâlihazırda anlaşmalı bir üniversite olmasına rağmen, öğrencinin kendi bölümünün anlaşması yok ise yine hareketlilik sağlanamaz.

Faaliyetin Süresi

Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda en az 3 ay (90 gün) öğrenim görme faaliyetidir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir* bir sebep olmadığı müddetçe 3 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda, eğitim sürekliliğinin aksaması ve programa devamın imkânsızlığından dolayı, faaliyet sona erecektir.

 

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Ancak 12’ın üzerindeki faaliyetler kesintisiz olarak gerçekleştirilemez. Yeni yeni eğitim kademesine geçildiğinde tekrardan başvuru yapılır.

 

Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da en çok 12 ay sınırına riayet etmek zorunludur.

 

Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az 3 ay en çok 12 ayı karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.

 

Bu ilana başvuran öğrencilerin hareketliliklerini 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde tamamlamaları gerekmektedir.

 

*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

 

Tam Tanınma

Bölümlerin yapmış olduğu anlaşmalar gereği öğrencilerin derslerinde tam tanınma sağlanması gerekir. Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği Not Dökümü belgesini kendi üniversitesine teslim etmesini takiben tanınma işlemleri başlar. Öğrenim anlaşmasında karşı kurumda alacağı dersler ve üniversitemizde tanınacağı dersler hareketlilik başlamadan belirlenmektedir.

 

Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır ve dersler orijinal isimleri, kodları ve kredileri ile üniversitemizde tanınır.

 

Başvuru Yapabilen Öğrenciler

Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Öğrenim hareketliliği için bir dönemde en az 30 AKTS/bir akademik yılda en az 60 AKTS ders yükünün olması gerekmektedir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans not dökümü belgesi ile, doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans not dökümü belgesi ile başvurabilirler.

 

Başvuru Yapamayan Öğrenciler

Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş ya da öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar.

 

Faaliyet İçin Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması

     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması

3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS)

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

 

Değerlendirme Aşaması

Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

 

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde seçilen öğrenciler üniversitemizce sınavdan başarı sağlamış olacaklardır (Bazı anlaşmalar gereği başvuru yapılan üniversiteler B2 dil düzeyi isteyebilmektedir. Bu üniversitelere yapılan başvurularda sınav sonucu B2 olmayan öğrencilerin başvuruları karşı üniversite tarafından olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sorumluluk öğrencilerin kendilerine aittir). Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 17 öğrenci (tahmini kontenjan) öğrenim görme hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için mazeret sınavı yapılmayacaktır.

 

“+” veya “–“ Puan Uygulaması

Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Yabancı dil sınav sonucu (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.

 

 • Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
 • Daha önce Erasmus öğrenim veya staj hareketliliklerinden hibeli veya hibesiz faydalanan öğrencilere -10 puan uygulanacaktır.
 • Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
 • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
 • Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
 • Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.

 

Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz anlaşma kontenjanı yeterliyse hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

 

Sonuçların Açıklanması

Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen ve 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine feragat bildiriminde bulunmayan öğrencinin bir sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan uygulanacaktır.

 

Seçim Sonuçlarına İtiraz

Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler

Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.

http://erasmus.bartin.edu.tr/

Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinderi ilgili bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır. 

 

Hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrencinin gidişte ve dönüşte zorunlu OLS sınavını almadığı durumda toplam hibeden %5 kesinti uygulanır. Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere ise toplam hibeden %20 kesinti uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

 

Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2020 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.

 

  ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
  Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
  T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
  Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
  Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
  Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
  ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
  E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35