2020-2021 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ NİHAİ SONUÇLAR

Sonuçlar için tıklayınız.


Başarılı olan öğrenciler için 07 Kasım 2020'de 14:00'te zorunlu oryantasyon eğitimi verilecektir. 

Feragat etmek isteyenler
Başarılı olup hareketliliği gerçekleştirmek istemeyenler  13.11.2020 tarihine kadar feragat etmeleri durumunda bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanmayacaktır.
Feragat dilekçesi linki =   FRM-0229 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation   
Dilekçeyi doldurup, imzalayıp, taradıktan sonra ulik@bartin.edu.tr  adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35