2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ EK İLANI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ
2019/2020 Akademik Yılı
Erasmus+ KA103 Öğrenim Hareketliliği Ek İlanı
Lütfen ilan detaylarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

NOT: Bu ilana, 2019-2020 akademik yılında gerçekleştirilecek öğrenci hareketlilikleri için çıkılmıştır. Bu ilana başvuran ve başarılı olan öğrenciler 2018 ve 2019 yılına ait projelerden yararlandırılacaklardır. Olası uygulama değişikliğinin gerekli olması durumunda 2019 Uygulama El Kitabı usül ve esaslarına göre değişiklik yapılacaktır. Öğrencilerin öğrenim hareketliliği gerçekleştirebileceği anlaşmalı üniversitelerin bölümlere göre listeleri bu ilanın ekinde ayrıca yer almaktadır. Ek listede belirtilen anlaşmalı üniversite ve bölümler haricinde hareketlilik sağlanamayacaktır. Öğrenciler tercihlerini, ortak üniversiteyle yapılan anlaşma gereği verilen kontenjanları dikkate alarak yapmaları gerekmektedir. Başvuru aşamasında eksik evrak tesliminden dolayı geçersiz olan başvurulardan koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

İlan Tarihi25 Eylül 2019
Başvuru Başlama Tarihi26 Eylül 2019
Son Başvuru Tarihi16 Ekim 2019 (Mesai Bitimine Kadar, 17:30)
İlk Değerlendirme Sonuçları Açıklanma Tarihi17 Ekim 2019
Yabancı Dil Yazılı Sınavı (İngilizce)19 Ekim 2019
Yabancı Dil Yazılı Sınavı Açıklanma Tarihi24 Ekim 2019
Yabancı Dil Sözlü Sınavı (İngilizce)26 Ekim 2019
Sonuçların Açıklanma Tarihi30 Ekim 2019
Zorunlu Oryantasyon Eğitimi02 Kasım 2019
Tahmini Hibeli Öğrenci Kontenjanı Sayısı: 18 Öğrenci (Bu kontenjan hibe kontenjanı olduğundan kontenjan dışında kalan başarılı öğrenciler hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabileceklerdir)
 
Başvuru Belgeleri: Başvurular bizzat ofisimize gelinerek yapılacaktır. (Erasmus Koordinatörülüğü: Bartın Üniversitesi, Ağdacı Yerleşkesi, Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri, YK103, Yemekhane karşısı).
Başvuru Formu (Duyuruda yer alan linkten başvuru formu indirilecektir). (Form bilgisayar üzerinden doldurulup çıktı alınarak ofisimize getirilecektir).
1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Güncel Not Dökümü Belgesi (Onaylı Transkript)
Güncel Öğrenci Belgesi
(Güncel not durum ve öğrenci belgeleri UBYS üzerinden onaylı, e-imzalı veya birimlerinizden ıslak imzalı olmak zorundadır. Belirtilen durumların dışında anlaşılmayan veya ekran görüntüsü alınan belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu sebeplerden ötürü yaşayabileceğiniz sorunlardan ofisimiz sorumlu değildir).

Hibe Desteği
Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hayat Pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. Grup ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye

300

 
Özel İhtiyaç Desteği
Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek, ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir. Bu sebeple engelli olarak katılım sağlayacak olan yararlanıcılara ek hibe desteği sağlanacaktır. Bu öğrenciler, engellilik durumlarını belgelendirerek ek hibe desteği alabilirler.  Detaylı Bilgi için lütfen ziyaret ediniz:
 
Kontenjanların Eğitim Kademelerine Göre Dağılımı;
Öğrencilerin tahmini kontenjan sayısı eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Ön Lisans - Lisans: 15 öğrenci
Yüksek Lisans: 2 öğrenci
Doktora: 1 öğrenci

Hibe Kontenjanlarının Birimlere Göre Dağılımı;
Toplam tahmini hibe kontenjan sayısı (18 öğrenci) fakültelerin ve yüksekokulların ilgili bölümlerince yapılan anlaşma sayılarına ve öğrenci sayılarına göre belirlenen kontenjan için hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
Anlaşması olan birimlerin öğrenci sayılarının %70’i ve birimlerin anlaşma sayılarının %30 değerleri alınmıştır. Bu değerlerin yüzdelik hesaplamaları yapılarak toplam 18 öğrenci kontenjanına orantılanmıştır.
Fakülte & Yüksekokul içinde anlaşması olan birimlerin öğrenci sayıları ve kendi bölümlerinin anlaşma sayılarına göre ayrılan kontenjanlar hibeli olarak yararlandırılacak öğrenci sayısı bölüm sayısından az olduğundan kontenjanlar fakülte&yüksekokul kontenjanı olarak aşağıdaki gibidir:

Bölümler

Fakülteler

&

Yüksekokullar

Fakülte/Y.Okul Hibe Kontenjanı

Toplam Kontenjan

Tüm Bölümler

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2

18 Öğrenci

Tüm Bölümler

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2

Tüm Bölümler

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2

Tüm Bölümler

FEN FAKÜLTESİ

1

Tüm Bölümler

İİBF

3

Tüm Bölümler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

3

Tüm Bölümler

ORMAN FAKÜLTESİ

1

Tüm Bölümler

BARTIN MYO

1

Tüm Enstitüler

TÜM ENSTİTÜLER

3 (YL: 2, DR: 1)


Asgari başarıyı sağlayan öğrencilerin sayısı kontenjan sayısının altında kaldığı takdirde kontenjan kuralları uygulanmayacak olup, seçilen öğrencilerin vazgeçmeleri durumunda açıkta kalan kontenjanlar bölümlerden başlanarak ait olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokullara adil bir şekilde dağıtılır.
Eğitim kademesine göre ayrılan kontenjanlar; Doktora düzeyinde 1, Yüksek Lisans düzeyinde 2 ve Ön lisans-Lisans düzeyinde 15 öğrencidir. GNO (Genel Not Ortalaması) ve Dil puanı hesap edilerek yapılan sıralamada en başarılı 2 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi verilen kontenjan dâhilinde doğrudan yerleştirilirler. 15 ön lisans - lisans öğrencisi de yüksek lisans veya doktora kontenjanından yerleştirilen öğrencilerden kalan kontenjanlara göre yukarıdaki tabloda belirtilen birimler dâhilinde sıralanırlar. Bazı birimlerde kontenjan tanınmasına rağmen, asgari başarı sağlayamayan öğrenci olduğu takdirde, birim kontenjanı en başarılı öğrenciden başlanarak diğer birimlere aktarılır.
 
Öğrenim Faaliyetinin Tanımı
Faaliyet, yükseköğretim kurumunda (üniversitemizde) kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi önlisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Öğrenim süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır.
 
Öğrenim Hareketliliği Sağlanamayacak Faaliyetler
Avrupa Birliği Program Ülkeleri haricinde bir yükseköğretim kurumuna ya da program ülkesi olmasına rağmen anlaşma sağlanmayan bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirilemez. Ayrıca, anlaşmalar bölümler arası yapıldığı için hâlihazırda anlaşmalı bir üniversite olmasına rağmen, öğrencinin kendi bölümünün anlaşması yok ise yine hareketlilik sağlanamaz.

Faaliyetin Süresi
Öğrencinin gideceği yükseköğretim kurumunda en az 3 ay (90 gün) öğrenim görme faaliyetidir. Bu süre 12 aydan fazla olamaz. Mücbir bir sebep olmadığı müddetçe 3 ayın altında gerçekleştirilen faaliyetler geçersiz sayılacaktır. Mücbir sebeple* faaliyetin yarıda kesilmesi durumunda, eğitim sürekliliğinin aksaması ve programa devamın imkânsızlığından dolayı, faaliyet sona erecektir.
 
Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Ancak 12’ın üzerindeki faaliyetler kesintisiz olarak gerçekleştirilemez. Yeni yeni eğitim kademesine geçildiğinde tekrardan başvuru yapılır.

Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da en çok 12 ay sınırına riayet etmek zorunludur.
Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin en az 3 ay en çok 12 ayı karşılaması gerekmektedir. Örneğin öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez.
Bu ilana başvuran öğrencilerin hareketliliklerini 2019-2020 akademik yılı bahar/yaz döneminde tamamlamaları gerekmektedir.
 
*Mücbir sebep, tarafların kontrolleri dışında, taraflardan herhangi birinin Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, tarafların hata veya ihmâlinden kaynaklanmayan ve alınacak her türlü tedbire rağmen önlenemeyeceği ispatlanabilen her türlü öngörülemez istisnai durum veya olaydır. Teçhizat veya malzemelerdeki arıza veya bunların temin edilmesinde gecikme, işverenle anlaşmazlık, grev veya mali zorluk çekilmesi, yükümlülüğünü yerine getirmeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.
 
Tam Tanınma
Bölümlerin yapmış olduğu anlaşmalar gereği öğrencilerin derslerinde tam tanınma sağlanması gerekir. Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği Not Dökümü belgesini kendi üniversitesine teslim etmesini takiben tanınma işlemleri başlar. Öğrenim anlaşmasında karşı kurumda alacağı dersler ve üniversitemizde tanınacağı dersler hareketlilik başlamadan belirlenmektedir.

Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi – European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır ve dersler orijinal isimleri, kodları ve kredileri ile üniversitemizde tanınır.
 
Başvuru Yapabilen Öğrenciler
Üniversitemizde tam zamanlı öğrenci statüsünde olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir. Öğrenim hareketliliği için bir dönemde en az 30 AKTS/bir akademik yılda en az 60 AKTS ders yükünün olması gerekmektedir. Yüksek lisans 1. döneminde olan öğrenciler lisans not dökümü belgesi ile, doktora eğitimlerinin 1. döneminde olan öğrenciler yüksek lisans not dökümü belgesi ile başvurabilirler.
 
Başvuru Yapamayan Öğrenciler
Not dökümü belgesi (transkripti) henüz oluşmamış, mezun olmuş ya da öğrenim hakkını dondurmuş öğrenciler başvuruda bulunamazlar.
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) , (21.11.2017 tarih ve 34249659- E.78918 numaralı yazı ile) 2017-2018 bahar döneminden itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmalarını uygun değerlendirmeyeceğini belirttiğinden, YTB burslusu olarak gelen öğrenciler Erasmus programına başvuramazlar.
 
Faaliyet İçin Asgari Şartlar
Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe*) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
2- a-) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının (GNO) en az 2.20 (4 üzerinden) olması
     b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50 (4 üzerinden) olması
3- Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (1 dönem için 30 AKTS)
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması
*Birinci kademe: ön lisans, lisans; İkinci kademe: yüksek lisans; Üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas

Değerlendirme Aşaması
Öğrenciler başvurularını yaptıktan sonra iki ayrı değerlendirmeden geçeceklerdir. İlk değerlendirme Akademik Kümülatif Not Ortalamasının (Genel Not Ortalaması/GNO) baz alınmasıyla, ikinci değerlendirme ise yabancı dil sınavı uygulanarak dil yeterliliğinin ölçülmesiyle olacaktır. Bu iki değerlendirme sonucu başarılı görülen öğrenci ERASMUS programına dahil olmaya hak kazanır. Son başvuru tarihi, yapılacak ilk değerlendirme için verilen son tarih olmaktadır. İkinci değerlendirme için sınav tarihi bu ilanda verilmektedir. İlanda bu tarih belirtilmemişse, ilk değerlendirme sonuçlarının web sitesinde yayınlanacağı tarihte sonuçların ilanı ile açıklanacaktır. Son bir takvim yılı içerisinde üniversitemizde yapılan Erasmus+ Öğrenci Hareketlilikleri dil sınavına giren öğrencilerimiz, bu sınavlardan almış oldukları puanları kullanabilirler.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?
Başvuran adayların değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk değerlendirmede öğrencilerin kümülatif not ortalamaları (GNO) baz alınacak, eğitim kademesi için belirlenen not ortalamasının altında kalan adaylar elenecektir. Sınırın üstünde kalan öğrenciler ilanda belirtilen tarihte dil sınavına alınacaklardır. Sınavın dili İngilizce’dir. Öğrenci kimliği sınav esnasında yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not alan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın değerlendirileceği maksimum puan değeri %25’tir. Diğer bir ifadeyle, dil sınavının %75’ini yazılı bölüm, %25’ini ise sözlü bölüm oluşturmaktadır. Uygulanacak yazılı sınav, öğrencilerin dilbilgisi/kelime bilgilerini ölçmesinin yanı sıra okuma ve yazma becerilerini de ölçmeye yönelik olacaktır. B1 (intermediate) düzeyinde seçilen öğrenciler üniversitemizce sınavdan başarı sağlamış olacaklardır (Bazı anlaşmalar gereği başvuru yapılan üniversiteler B2 dil düzeyi isteyebilmektedir. Bu üniversitelere yapılan başvurularda sınav sonucu B2 olmayan öğrencilerin başvuruları karşı üniversite tarafından olumsuz sonuçlanabilir. Bu durumda sorumluluk öğrencilerin kendilerine aittir). Dil sınavından alınan ve toplam 100 puan üzerinden hesaplanan not değerinin %50’si ile kümülatif not ortalamasının %50’si baz alınarak oluşan yeni bir 100 puanlık ölçek oluşturulacak, sınavdan 50 puan ve üstü alarak başarılı olan ilk 22 öğrenci (tahmini kontenjan) öğrenim görme hakkı kazanacaktır. Sınava başvurup da, mazeretsiz olarak katılmayacak olan adayların sonraki hareketlilik başvurularında kesinti uygulanacaktır. Katılamayan adaylar için telafi sınavı yapılmayacaktır.

“+” veya “–“ Puan Uygulaması
Artı/Eksi puan uygulaması, öğrencilerin daha önce aynı eğitim kademesinde hareketlilikten yararlanıp yararlanmadığı, engellilik durumu ya da vatandaşı olduğu ülkeye gidip gitmemesine bağlı olarak yapılır. Dil puanı (%50) ve GNO’ya (%50) bağlı olarak yapılan değerlendirmede oluşan nihai puan üzerinden puan çıkarılır ya da eklenir. Puan çıkartma ve ekleme ile ilgili detaylar aşağıda verilmektedir.
 
Daha önce aynı eğitim kademesinde başvurmuş olan adaylar için (Öğrenim veya Staj Hareketliliğine hibeli veya hibesiz) her bir yararlanma için -10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başvuruda bulunan şahit ve gazi çocuklarına +15 puan, engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) için +10 puan uygulaması yapılacaktır.
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan uygulaması yapılacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesinti uygulanacaktır.
Öğrenci vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik gerçekleştirmek istiyorsa -10 puan uygulanacaktır.
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde) -5 puan uygulanacaktır.
Başarılı sayılan ve seçilen öğrenciler, bu haklarından feragat edebilir ancak bu süre sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 gündür. Bu süre içinde feragat dilekçesini teslim etmeyen adayların sonraki hareketlilik başvurularında -10 puan kesintisi uygulanır. Daha önce hareketliliğe başvurup mazeret bildirmeksizin yabancı dil sınavına girmemiş öğrencilere de sonraki başvurularında -10 puan kesintisi uygulanacaktır.
Aynı başvuru döneminde öğrenim ve staj hareketliliğinin her ikisine de başvuru yapan öğrenciler için hareketlilik türünün birinde -10 puan kesintisi uygulanır. Öğrenci hangi hareketlilik türüne eksi puan uygulanacağını dilekçe ile belirtir. Dilekçe ile belirtilmediği takdirde seçim komisyonu, başvuran öğrenciye doğrudan bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde eksi puan uygulamasını bir hareketlilik türüne uygular.
Sınavda asgari başarı sağlayıp, hibeli kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimiz hibesiz olarak öğrenim hareketliliğinden yararlanabilmektedirler.

Sonuçların Açıklanması
Seçilen aday öğrenciler, sonuçları üniversitemiz web sayfası üzerinden duyurular kısmında ve fakültelerin ilan panolarında görebileceklerdir. Ayrıca seçilen ve seçilmeyen adayların e-posta adreslerine mail gönderilecektir. Asil ve yedek olmak üzere iki aday grubu belirlenir. Asil adaylar içerisinde sonuçların açıklanmasından itibaren ilk 15 günlük süreçte feragat hakkını kullanan öğrencilerin yerine yedek listeden yerleştirme yapılır. Puan sıralaması sonrasında yerleştirmeler, yüksek puan alan öğrencilerin yerleşmek istedikleri kurum tercih sıralamaları gözetilerek yapılır. 
Başvuru ve değerlendirme aşamasından geçtikten sonra başarılı sayılan ve belirtilen kontenjan dâhilinde sıralamaya giren öğrencilerin seçilmiş olabilmeleri için gidecekleri yükseköğretim kurumundan kabul belgesi (davet mektubu vs.) almış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenciler seçilmiş sayılmayacaklardır. Karşı üniversitelerin bazıları, üniversitemizden öğrencileri kabul ederken, kendileri de ayrıca bir seçim süreci oluşturabilmektedir. Hareketliliğe hak kazanan öğrenciler için oryantasyon toplantısı yapılacaktır. Oryantasyon toplantısına katılım zorunludur.

Seçim Sonuçlarına İtiraz
Öğrencilerin seçim süreçlerine itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazda bulunacak öğrencinin yapılacak ilk değerlendirme (not dökümü belgesi ve diğer başvuru evrakları üzerinden yapılacak değerlendirme için) sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır. Öğrenci ikinci değerlendirme (dil sınavı) yapıldıktan sonra da sonuçlara itiraz edebilir. Yine yazılı bir şekilde yapılacak olan itirazın 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze sunulmuş olması gerekmektedir. Yapılan itirazlara 3 iş günü içerisinde yanıt verilecektir. Geçerli bir sebep sunulmadan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Hareketlilik İçin Hak Kazanan Öğrenciler
Hareketlilik başvurusunda bulunan öğrenciler için yapılan değerlendirmelerin nihai sonuçları öğrencilerin başvuru esnasında belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilir. Sonuçlar ayrıca kurumun ilgili web sayfalarının (aşağıda belirtilmektedir) duyurular kısmında yer almaktadır.
Seçilen öğrencilerle oryantasyon eğitimi düzenlenecek olup, hareketlilik süreçlerinde karşılaşacakları durumlar, yapılması gerekenler ve ilgili tüm bilgiler bu eğitimde anlatılacaktır.
Öğrenciler hareketlilik öncesinde ve sonrasında OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesini almak zorundadır. OLS haricinde, öğrenci ayrıca faaliyet sonrasında doldurması gereken çevrimiçi katılımcı anketini de doldurmak zorundadır. Öğrenciye, her iki uygulamayı da tam olarak gerçekleştirmediği durumlarda yapılmayan her bir uygulama için %5 oranında hibe kesintisi uygulanır. Hibe kesintisi uygulanan (başarısızlık sorumsuzluk durumlarında) diğer durumlar ilgili web sayfasında yer alan “Bartın Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketlilikleri Süreçlerine Dair Uyulacak Usul ve Esaslar”da belirtilmiştir.

İkili Anlaşmalar için tıklayınız...
 
Bu ilanda belirtilmeyen diğer tüm hususlarda Erasmus+ 2019 Uygulama El Kitabı esasları geçerlidir.
 

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55