2017-2018 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NİHAİ SONUÇLARI

Erasmus+ öğrenim hareketliliği kapsamında 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde hareketlilik gerçekleştirmek üzere yapılan başvurulara ve dil sınavlarına göre nihai sonuçlar açıklanmıştır.

  • Ekteki tabloda Akademik Birimlere ve Bölümlere göre ayrılmış kontenjanlar dahilinde alınan başvurulara göre yapılan Yabancı Dil Sınavlarında alınan başarıya ve Genel Not Ortalaması (GNO)'nda elde edilen puana göre oluşan başarı sıralaması gösterilmektedir. Gri renkle gösterilen öğrencilerimiz, GNO'ları yeterli olmadığı, sınavlarda asgari başarı elde edemedikleri veya sınava girmedikleri için nihai değerlendirmeye katılmamışlardır. Mavi renkle gösterilen ve asgari başarı sağlayan öğrencilerimizin sayısı hibe kontenjanı sayısını aşmadığından, durumu başarılı olarak gösterilen tüm öğrencilerimiz Hibeli olarak hareketlilikten yararlanmaya hak kazanmışlardır.
  • Hibe kontenjanı dışında başarılı öğrencimiz olmadığından hibesiz olarak hareketlilikten yararlanacak öğrencimiz de bulunmamaktadır. Başarılı öğrencilerimizin 15 gün içerisinde yazılı olarak bu haklarından vazgeçme hakları vardır. Bu durumda koordinatörlüğümüze yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
  • Eğitim Fakültesi'nin ilana göre toplam kontenjanı 4, anlaşmalara göre toplam kontenjanı 5'tir. Hibe kontenjanı dolmadığından 5 öğrenci hareketlilikten yararlanabilmektedir. İlgili birimde 6. sırada olan aday için karşı üniversiteden onay alındıktan sonra hareketlilik sağlayabilecektir.
  • Öğrenim Hareketliliği için hak kazanan öğrencilerimize 9 Kasım (Perşembe) 2017 tarihinde Saat 11:00'da Yahya Kemal Derslikleri Binasında Zorunlu Oryantasyon Eğitimi verilecektir. Hareketlilik süreçleri ile ilgili bilgilerin paylaşılacağı toplantıya tüm öğrencilerimizin iştirak etmesi gerekmektedir. Başarı sağlayan tüm öğrencilerimize hareketlilik öncesinde dil desteği kapsamında oryantasyon gününü takiben haftasonları 11 Kasım - 10 Aralık (bu tarihler dahil) arasında Cumartesi-Pazar olmak üzere 60 saatlik ücretsiz İngilizce dersleri verilecektir.
  • Hareketlilik hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarının kesinleşmesi için karşı üniversiteye başvuruda bulunmaları ve kabul edilmeleri gerekmektedir.

Sonuç listesi için tıklayınız.

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55