Ders Verme Hareketliliği Formlar ve Belgeler

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Formlar ve Belgeler

Hareketlilik Öncesi
DKF-0126 Erasmus Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi - (Mobility Agreement-MA)
FRM-0216 Erasmus+ Personel Ders Verme Taahhütnamesi - Recognizance
DKF-0125 Erasmus Ders Verme Hareketliliği Personel Hibe Sözleşmesi - (Staff Grant Agreement)
FRM-0218 Hibesiz Yararlanma Dilekçesi - Petition for Non-Grants
FRM-0217 Feragat Dilekçesi - Petition for Resignation


Hareketlilik Sonrası
Confirmation of Training Mobility Period (Gidilen Kurumdan Alınacak Katılım Belgesi) Taslak Form
FRM-0219 Teaching Staff Mobility Programme------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hareketlilik İş Akışı

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35