Bartın Üniversitesi ve European Solidarity Corps ProjeleriBARTIN ÜNİVERSİTESİ ESC KALİTE SERTİFİKASYONU
SÜRECİ

Bartın Üniversitesi, Avrupa Gönüllü Hizmeti akreditasyonunu 2018 yılında almıştır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin yerini European Solidarity Corps yani Türkiye'de anılan adıyla Avrupa Dayanışma Programının almasıyla birlikte gönüllülük projelerini uygulamak için gerekli olan kalite sertifikasyonunu 2019 yılında hem destekleyen hem de ev sahibi türünde almaya hak kazanmıştır. Bu sayede üniversite, ESC gönüllülük projeleri kapsamında yurt dışından katılımcı gönüllüleri Bartın'da ağırlayacağı gibi bu projeler ile yurt dışında gönüllülük yapmak isteyen öğrenci, mezun ve yerel gençlerimize destekleyen kuruluş olarak yardımcı olabilmektedir. 

European Solidarity Corps projelerine katılım için tek koşulun "genç" olmak oluşunu bir avantaj gören üniversite. Belirli sebeplerden dolayı Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştiremeyen öğrencilerine, üniversite sonrası istihdam sorunu yaşayan mezunlarına ve yerel de yaşayan dezavantajlı gençlere bu program ile yurt dışı fırsatları hususunda bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır. 

European Solidarity Corps projelerini uygulayan birim olan Erasmus Koordinatörlüğü Erasmus+ Yükseköğrenim programı kapsamında yaptığı faaliyetlerle elde ettiği tecrübeyi European Solidarity Corps programları alanında kullanmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Erasmus+ Yükseköğrenim programındaki tecrübesiyle her geçen gün üzerine koyarak devam ederken, European Solidarity Corps projeleri adına yeni atılımlar yaparak daha fazla gencin Avrupa Birliği sürecinde Ulusal Ajansın sunduğu fırsatlardan yararlanmasını hedeflemektedir. Üniversite, European Solidarity Corps projeleri ile hedef grup olan gençlik alanında gençlik politikalarının iyileştirilmesinde katkıda bulunmak, gençlik arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, gençlerin girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, istihdamlarına yönelik kendilerini geliştirme imkanı sunmak, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Üniversite, akademik başarı kadar gençlerin gönüllülük bilincini yakalamalarını ve yurt dışı deneyimi ile özgüven, kişisel gelişim, istihdam konularında gençlerin gelişimini önemsemektedir.

ESC KALİTE SERTİFİKASYONU SONRASI İLK PROJE, İLK HEYECAN 

Bartın Üniversitesi, European Solidarity Corps kalite sertifikasyonuna hak kazanmasının ardından vakit kaybetmeden Erasmus ofisi koordinatörlüğünde olarak gönüllük projeleri yazmaya başlamıştır. Nitekim ofisin 2019 R2 dönemine yazdığı ve destekleyen kuruluş olduğu 2019-2-TR01-ESC11-078437 numaralı "Merhaba Gönüllülük!" projesi kabul görmüş, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmiştir.
Ayrıca 2020 R1 döneminde yine Erasmus koordinatörlüğünün yazdığı ve üniversitemizin ilk kez ev sahibi kuruluş olduğu 2020-1-TR01-ESC11-082020 numaralı "Hoş Geldin Gönüllülük!" projesi de kabul görmüştür. 

1) MERHABA GÖNÜLLÜLÜK! 

"Merhaba Gönüllülük” isimli 2019-2-TR01-ESC11-078437 numaralı European Solidarity Corps gönüllülük projesi kapsamında üniversitemiz koordinatörlüğünde, 31.08.2021 yılına kadar 16'sı Portekiz, 16'sı Yunanistan olmak üzere toplamda 32 gönüllü 1 aylık gönüllülük faaliyetlerinde bulunacaktır.

Projenin toplam bütçesi 49.670 Euro'dur. Projeye katılmaya hak kazanan gönüllülerin proje kapsamında yol, yeme-içme, konaklama ve seyahat masraflarının karşılanmasının yanı sıra belirli bir miktar cep harçlığı verilecektir. Projenin ilan ve hareketlilik planlamaları erasmus.bartin.edu.tr sitesinin duyurular bölümünden takip edilecektir. 

"Merhaba Gönüllülük!” projesi ile amacımız, Bartın Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere mezunlarımızın, yereldeki ve ülkemizdeki imkânı kısıtlı gençlerin;

  • Sosyal hayata dâhil edilmesi,
  • Kişisel gelişimlerine ve kariyer süreçlerine katkı sunulması,
  • Sosyal sorumluluk alanında inisiyatif almalarının ve gönüllülük bilincinin teşvik edilmesidir. 
2) HOŞ GELDİN GÖNÜLLÜLÜK!


"Hoş Geldin Gönüllülük” isimli 2020-1-TR01-ESC11-082020 numaralı European Solidarity Corps projesi kapsamında Bartın Üniversitesi, 29.06.2023 yılına kadar 4'ü Polonya, 4'ü Sırbistan, 4'ü Yunanistan ve 4'ü İtalya'dan olmak üzere birer aylık süreyle toplamda 16 gönüllüye ev sahipliği yapacaktır. 

Projey kapsamında ev sahipliği yapılacak gönüllülerin yol, yeme-içme, konaklama ve seyahat masraflarının karşılanmasının yanı sıra belirli bir miktar cep harçlığı verilecektir. Projenin ilan ve hareketlilik planlamaları erasmus.bartin.edu.tr sitesinin duyurular bölümünden takip edilecektir. 

"Hoş Geldin Gönüllülük!” projesi ile amacımız, Bartın Üniversitesinde ağırlayacağımız uluslararası gönüllü gençlerin;

  • Sosyal hayata dâhil edilmesi,
  • Kişisel gelişimlerine ve kariyer süreçlerine katkı sunulması,
  • Sosyal sorumluluk alanında inisiyatif almalarının ve gönüllülük bilincinin teşvik edilmesidir.


 

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35