European Solidarity Corps / Avrupa Dayanışma Programı Nedir?

Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal  ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir.
 
Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır.

Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ altında yer alan Gönüllülük programına ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI NASIL ÇALIŞIR?


17-30 yaşları arasındaki gençler Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt yaptırabilirler. 18 yaş ve üstündeki katılımcılar, veritabanına erişimi olan kuruluşlar tarafından dayanışma konulu projelere katılım daveti alabilirler. Ayrıca, bu kuruluşlar gençlerden doğrudan yanıt alabilmek için portalda, proje duyurularını yapabilirler.


KAZANIMLAR

Avrupa Dayanışma Programını kapsamında gönüllü olarak;
1) Gönüllü olarak bir katkıda bulunacak ve ihtiyaç içindeki topluluklara yardım edeceksiniz. Bu ücretsiz olarak yapmayı tercih edeceğiniz bir yardım olduğu için maaş ödemesi almayacaksanız. Bununla beraber seyahat, barınma, yemek ve sigorta giderleriniz ödenecek ve buna ek olarak belli bir miktar cep harçlığı alacaksınız.
2) Bu, kişisel ve profesyonel gelişiminize ivme kazandıracak bir öğrenim deneyimidir. Gönüllülük deneyiminiz öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitim alma fırsatınız olacaktır. Mentor net hedefler belirlemenize yardımcı olacak ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösterecektir. Ayrıca dil ve kültürler arası becerilerinizi geliştirme, kendi başınıza yaşamayı, güçlüklerin üzerinden gelmeyi ve ekip içinde çalışmayı öğrenme şansı yakalayacaksınız.
3) Başka bir Ülkede yaşamak ve bu Ülkeyi keşfetmek, diğer kültürler hakkında bilgi edinmek veya yeni arkadaşlar edinmek gönüllülük deneyiminizin kaçınılmaz bir parçası olacaktır.
4) Gönüllülük deneyiminiz ile gönüllü olduğunuz kuruluşlara ve yerel topluluklara yeni fikirler ve çok kültürlü bir ruh taşıma imkânı elde edeceksiniz.
5) Avrupa Dayanışma Programında yer alarak bir topluluğun parçası olacaksınız. Geri döndüğünüzde eski gönüllülerden oluşan daha geniş bir toplulukla bağlantıda kalabilir, deneyimlerinizi paylaşabilir ve ülkedeki diğer genç bireylerle iletişim kurup onlara ilham verebilirsiniz.
6) Gönüllü olarak katıldığınız bir projenin sonunda katılımınızı belgeleyen bir sertifika sahibi olacaksınız.

FAALİYETLER

1. Gönüllülük (Uluslararası): 
Gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük ve gönüllü takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır. Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir. 

Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (uygun ülkeler listesi) yer alan Kalite Sertifikası veya Erasmus+ gönüllülük akreditasyonu olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Proje faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç). Proje kapsamında gönüllülerin yolculuk, yeme-içme ve konaklama masraflarının karşılanmasının yanı sıra ülkelere göre belirlenmiş belli bir miktar cep harçlığı verilir. Ayrıca proje başvurusunda talep edilip kabul görmesi durumunda vize masrafları da karşılanabilir. 

2. Gönüllülük (Ulusal): Gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Gençler kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir. 

Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç). Proje kapsamında gönüllülerin yolculuk, yeme-içme ve konaklama masraflarının karşılanmasının yanı sıra ülkelere göre belirlenmiş belli bir miktar cep harçlığı verilir. Ayrıca proje başvurusunda talep edilip kabul görmesi istisnai masraflar da karşılanabilir.

3. Dayanışma (Ulusal): Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır. Projenin hedef kitlesi 18-30 yaş arası gençlerdir.

Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş en az 5 gençten oluşan grup katılım sağlayabilir. Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Projeyi yürütecek grup başvurabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilcinin rolünü üstlenir ve başvuruyu gönderme sorumluluğunu üstlenir. Projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilir. Proje süresi 2 ay ile 12 ay arasındadır. Proje kapsamında proje yönetimi, koç masrafları ve  İstisnai masraflar karşılanır.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (ESC) GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ İLE YURT DIŞINDA GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETLERİNE KATILIM SÜRECİ

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gönüllülük projeleri "kalite sertifikasyonuna" sahip sivil toplum veya kamu kuruluşları tarafıdan yapılmaktadır. Kurum ve kuruluşlar kalite sertifikasyonunu destekleyen kuruluş ve ev sahibi kuruluş olmak üzere 2 farklı türde alabilmektedir. Bartın üniversitesi bu 2 farklı sertifikasyon türüne de sahiptir.

Bu doğrultuda Bartın Üniversitesi, Erasmus koordinatörlüğü olarak Türkiye Ulusal Ajansına ESC projeleri yazmaktadır. Yurt dışında aynı kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluş ortaklarımızdan gençleri yerelimizde ağırlamak için ev sahipliği projeleri, yerelimizden gençleri yurt dışında kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluşlara gönüllülük yapması için göndermek için destekleyen kuruluş projeleri yazılmaktadır. Bu iki farklı türde yazılan bütçeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilip uygun görülmesi durumunda hibelendirilmektedir ve bu hibe ile üniversite projelerini yürütmektedir.

Bunların dışında yurt dışında kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluşlarda kendi ulusal ajanslarına destekleyen veya ev sahipliği türünde projelerini yazabilmektedir. Özellikle ev sahipliği projelerinin değerlendirilip hibelendirilmesinden sonra bu kurum ve kuruluşlar Avrupa Gençlik Portalı üzerinden ilana çıkıp gönüllü aramaktadır. Bu ilanlara başvuru için Avrupa Gençlik Portalı'na üye olunması ve projelere onay alınması durumunda Türkiye'den hareketlilik işlemlerini sizin adınıza yürütecek kalite sertifikasyonuna sahip bir destekleyen kuruluş bulunmalıdır. Bartın Üniversitesi bu kapsamda da bulunan projelerde destekleyen kuruluş sorulması durumunda gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmek isteyen gençlere yardımcı olabilmektedir. 

Aşağıdaki başvuru türlerini uygulayarak sizde yurt dışında gönüllülük projelerine katılım gösterebilirsiniz. 

1. YURT İÇİNDEKİ DESTEKLEYEN KURULUŞLARIN PROJELERİNE BAŞVURU

ESC projelerini gerçekleştirmek için Türkiye'de faaliyet gösteren kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluşlar Türkiye Ulusal Ajansının belirlediği Şubat, Nisan ve Ekim dönemlerinde projelerini sunmaktadır. Sunulan projelerin onaylanıp hibelendirilmesinin ardından bu kurum ve kuruluşlar gönüllü arayışına çıkmaktadır. Özellikle yurt dışında gönüllülük faaliyetlerine katılmak isteyen gençler Türkiye'de destekleyen kuruluş türünde yazılan projelere başvuru yapabilir. Bu kuruluşlar aldıkları hibe ile yurt dışındaki ortaklarına Türkiye'den gönüllüleri göndermekte ve ortaklarına proje masrafları için finans sağlamaktadır. Bartın Üniversitesi destekleyen kuruluş projeleri için gönüllülük çağrılarını web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından paylaşmaktadır. Açılan çağrılardan haberdar olmak için web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Nereden başlayabilirim?

1. Size uygun projeleyi aramaktan önce kesinlikle europass formatında ingilizce bir cv ve yine ingilizce motivasyon mektunu hazırlamakta fayda vardır. ESC projelerinde doğru cv ve motivasyon mektubu hususunda internetten kaynaklar bulabilirsiniz. 

2. Proje arıyorsanız öncelikle bulunduğunuz ildeki kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluşlarla iletişime geçip ESC hakkında bilgi alabilir, hali hazırda projelerinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz. ESC projeleri için gerekli olan kalite sertifikasyonuna sahip kurum ve kuruluşlar Avrupa Gençlik Portalı üzerinden rahatlıkla görülebilmektedir. 

3. Yerelinizdeki kurum ve kuruluşların aktif projeleri olmaması durumunda Türkiye Ulusal Ajansının https://www.ua.gov.tr/ sitesi üzerinden kurum ve kuruluşların Şubat, Nisan ve Ekim dönemlerine yaptıkları başvuruların sonuçlarını takip edebilirsiniz. Takip sonucu Türkiye'de ESC projesi onaylanan kurum ve kuruluşları tespit etmiş olacaksınız. Bu kurum ve kuruluşların internet sitelerini, sosyal medya sayfalarını yakın takibe almanız durumunda olası ilanları görebilirsiniz. Hatta bu kurum ve kuruluşlara cv ve motivasyonlarınızla ile birlikte etkili bir mail atarak şansınızı deneyebilirsiniz. 

4. Başvurulara seçilme konusunda işler beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Asla vazgeçmeyin başvuru yapmaya devam edin. Yaptığınız başvuruların geri dönütleri doğrultusunda kendinizi ve belgelerinizi gözden geçirmeyi unutmayın!


2. YURT DIŞINDAKİ EV SAHİBİ KURULUŞLARIN PROJELERİNE BİREYSEL BAŞVURU

ESC projeleri kapsamında Yurt dışında faaliyet gösteren ve kalite sertifikasyonuna sahip bir kurum/kuruluş ev sahipliği yapmak için diğer ülkelerden gönüllü alabilmektedir. Bu kurum/kuruluşlar gönüllü arayışlarını Avrupa Gençlik Portalı üzerinden yaptığı gibi gönüllü olmak isteyen gençler de Avrupa Gençlik Portalına üye olarak bu sistem üzerinden yurt dışındaki projeleri araştırıp başvurabilir. Başvurulan projeye kabul alınması durumunda destekleyen kuruluş olmadan hareketliliğin tek başına gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Sistem üzerinden projelerine katılmanıza onay veren kurum/kuruluşlar size destekleyen kuruluşunuzun olup olmadığını soracaktır. Destekleyen kuruluş hareketlilik sürecinde sizin adınıza süreci yönetecek ve sizin haklarınızı koruyacaktır. Sistem üzerinden onay aldığınız projelerde Bartın Üniversitesi deskleyen kuruluş olarak sizlere yardımcı olacaktır. 

1. Öncelikle Avrupa Gençlik Portalına üye olunmalı ve üyelik sonucu sistemin verdiği referans numarası kaydedilmelidir. 

2. Sistem üzerinden gerekli bilgiler titizlikle doldurulmalıdır. 

3. Sistemde oluşturduğunu üyeliğinizi detaylandırıp her zaman güncel tutunuz. Önceki tecrübelerinizde bahsettiğinizden ve etkili bir motivasyon mektubuna sahip olduğunuzdan emin olunuz. 

4. Gönüllüğünüzü gerçekleştirmek istediğiniz ülkeye ve uygun tarih aralığınıza göre projeleri araştırabilirsiniz. Bu noktada motivasyonunuzu diri tutmak adına ilgi alanınıza yönelik faaliyetler gösteren projelere yönelmek oldukça önemlidir. Ayrıca mağduriyet yaşamamak adına başvurulan projelerin detayları dikkatlice okunmalıdır. 

5. Vazgeçmeyin başvuru yapmaya devam edin. Bol şanslar.

ÖNEMLİ LİNKLER MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler GK Yönergesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı E+ Yönergesi Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ
Yükseköğretim Kurulu E+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı E+ Uygulama El Kitabı E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi   Telefon: +90 378 223 54 35
ISCED Kodları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
E+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 54 35