ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ BAŞVURU NİHAİ SONUÇLARI

Erasmus+ 2017-2018 akademik yılı staj hareketliliği ve 2018-2019 akademik yılı öğrenim hareketliliği için seçilen aday öğrencilerin listesi açıklanmıştır.


Sonuçlar için tıklayınız.

 

İlanda belirtilen hibe kontenjanı doldurulamadığından akademik birimlere ayrılan kontenjanlar hesaplanmamıştır. GNO ve Yabancı Dil Sınav başarısı esas alınarak yapılan değerlendirmede başarılı olan tüm öğrenciler hareketlilik gerçekleştirmesi durumunda hibe almaya hak kazanacaktır. Başvurusu geçerli olmayan, genel akademik not ortalaması düşük olan öğrenciler ve dil sınavlarına katılım sağlamayan/bu sınavlarda yetersiz not alan öğrenciler nihai değerlendirmeye dâhil edilmemişlerdir.

Öğrenim hareketliliği için üniversite tercih sıralaması oryantasyon etkinliğinde alınacak olup, tüm başarılı öğrencilerin katılımı önemlidir. Başarı sıralamasına göre ilk tercihlerden başlanarak yerleştirme yapılacaktır. Birimlerin anlaşma sayıları ve bu anlaşmaların kontenjan sınırlılıklarından dolayı bazı birimlerde başarılı öğrenciler hareketliliklerini farklı bir akademik dönemde (örn. 2018-2019 akademik yılı güz dönemi yerine bahar döneminde) gerçekleştirebilirler. Öğrenci feragatları gerçekleşebileceği için bu anlaşmalar gereği dolu olan kontenjanlar da açılabilecektir.

Staj hareketliliğinde anlaşma şartı aranmadığından tüm öğrenciler anlaşma bazlı kontenjan sınırlaması olmadan hareketlilik gerçekleştirmeye hak kazanmıştır. Staj faaliyetini gerçekleştirmek için ön şart olan ve staj yapacakları kurum/işletme/üniversiteden alınacak kabul mektuplarını 21 Mayıs 2018 tarihine kadar ofisimize teslim ettikleri takdirde, bu öğrencilerimiz hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.

Sınavda başarı sağlayan tüm öğrencilerimizin hareketlilik öncesi dil desteği amacıyla düzenlenen ücretsiz dil kurslarına katılım sağlamaları zorunludur. %80 oranında devamlılık şartı olan bu kurslara katılım sağlamayan öğrenciler hareketlilikten yararlanamayacaklardır.

Başarılı öğrenciler için oryantasyon eğitimleri 15.03.2018 (Perşembe) tarihinde Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Dersleri Binasında gerçekleştirilecektir. Seçilen tüm başarılı öğrencilerin oryantasyon toplantısına katılımları zorunludur.


Staj Hareketliliği Oryantasyon Eğitimi

Yer: YK Derslikleri

Tarih: 15.03.2018

Saat: 11.00

 

Öğrenim Hareketliliği Oryantasyon Eğitimi

Yer: YK Derslikleri

Tarih: 15.03.2018

Saat: 14.30

Ä°lgili resim
ÖNEMLİ LİNKLER TANITIM MEVZUAT İLETİŞİM
Avrupa Komisyonu Erasmus+ Tanıtım Günü Dış İlişkiler GK Yönergesi Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü
T.C. AB Bakanlığı Erasmus+ Bilgilendirme Toplantıları Erasmus+ Yönergesi Öğr. Gör. Burçin KEF
Yükseköğretim Kurulu Giden Öğrenci Oryantasyonları Erasmus+ Usul ve Esaslar Erasmus Kurumsal Koordinatörü
Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Kulübü Etkinlikleri Erasmus+ Uygulama El Kitabı E-posta: bkef@bartin.edu.tr
Bartın Üniversitesi Erasmus+ Tanıtım Materyalleri   Telefon: +90 378 223 50 83
ISCED Kodları Birim Faaliyet Raporları   Ofis E-posta: ulik@bartin.edu.tr
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi     Ofis Telefon: +90 378 223 51 55