SIK SORULAN SORULAR

Başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun anlaşmaları kapsamında personel hareketliliği faaliyetinden faydalanabilir miyim?

  • Yalnızca üniversitemiz personeli "Ders Verme Hareketliliği" ve "Eğitim Alma Hareketliliği"nden yararlanabilir. Ders verme hareketliliği için her iki üniversitenin ilgili bölümleri arasında ikili anlaşma şartı aranmaktadır. Aksi takdirde bu hareketlilikten yararlanılamaz. Eğitim alma hareketliliği için anlaşma şartı yoktur. Çalışılan alan/birim ile ilgili bir kurum/yükseköğretim kurumu ya da işletmede eğitim alınabilir.

Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

  • Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca personeli olduğunuz Yüksek Öğretim Kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz

Gideceğim ülke veya üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

  • Erasmus personel hareketliliği kapsamında, yalnızca üniversitelerin anlaşmalı oldukları yurtdışındaki ortak üniversitelere gidilebilmektedir. Ancak üniversitenizde ikili anlaşma yapmaya yetkili olan kişilere isteklerinizi bildirmeniz, istediğiniz ülke üniversiteleriyle ikili anlaşma yapılmasını sağlayabilir. Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında ise özel bir kurum da tercih edilebilmektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden kimler faydalanabilir?

  • Yükseköğretim kurumlarının akademik, idari ve teknik personeli çalışma alanlarında kendilerini geliştirmek ve diğer Avrupalı meslektaşlarıyla tecrübe paylaşımında bulunmak üzere bu faaliyete katılabilirler.

Erasmus Programı çerçevesinde ne kadar kalabilirim?

  • Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Bununla birlikte, faaliyetin uluslararası akademik hayata anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için seyahat hariç en az 2 çalışma günü ders verme hareketliliği gerçekleştirilmesi AB Komisyonu tarafından önerilmektedir. Eğitim alma faaliyeti ise tam gün mesai şeklinde minimum 2 gün ile sınırlıdır. Her iki faaliyet maksimum 2 ay gerçekleştirilebilir ancak eğitim ve ders verme süresi de buna göre önceden belirlenmelidir.

Karşılıklı anlaşma (Bilateral Agreement) nedir?

  • İki üniversitenin ilgili bölümleri arasında Erasmus programı kapsamında yapacakları, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci (ön lisans, lisans, lisans üstü, doktora) ve/veya öğretim elemanı değişimi anlaşmasıdır.

Belgelerde nelere dikkat etmem gerekiyor?

  • Evrakları eksiksiz doldurma, tarih, imza, isim, gerekliyse mühür gibi hususlar azami dikkat gerektiren unsurlardır.

Gittiğim ülkede beni karşılayacaklar mı?

  • Gideceğiniz ülkede karşılanmanız hususunda bağlayıcı bir hüküm yoktur, tamamen öğrencisi olacağınız okulun inisiyatifindedir.
TOP