İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru Aşaması ve Hareketlilik Öncesi

01
Başvuru Üniversitemiz Web Sitesi ve Koordinatörlük Web Sayfasından İlan edilir, ayrıca ilan Tüm Akademik Birimlere gönderilir. İlan tarihinden son başvuru tarihine kadar başvurular alınır. İlanın ilk gününden itibaren personel, eğitim almak ve ders vermek istediği kurumu belirlemeye başlamalıdır. Daha önce belirlenmiş bir kurumdan alınmış kabul belgesi bu aşamada alınabilir.
02
Aday personel başvuru ilan süresi içerisinde başvuru evraklarını ofisimize şahsen teslim eder. Adayların seçimi Rektörlük tarafından belirlenen komisyon üyelerince yapılır.Başvuru Evrakları1.Başvuru Formu (1 adet fotoğraf ile) 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3. Dil Puanı 4. Kabul Mektubu (Değerlendirme sonucu da verilebilir)
03
Komisyonun değerlendirmesi sonucu hak kazanan aday personel bilgi formunu doldurup koordinatörlüğe teslim eder. Kabul Mektubunu henüz almayanlara ek süre tanınır. Fakat bu süre Başvuru İlan başlangıcından itibaren 45 günü geçmeyecektir.Personel ile daha sonra 'Mobility Agreement' imzalanır, 'Kabul Belgesi' ve 'Bilgi Formu' ile birlikte koordinatörlüğe teslim edilir. Koordinatörlük, bu belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına görevlendirme onayı için yazı yazar.1. Mobility Agreement 2. Taahhütname 3. Avro Hesabı 4. Bilgi Formu 5. Biletler
04
Personel Ziraat Bankası'ndan açtırdığı avro hesabının bilgilerini fotokopi olarak koordinatörlüğe iletir. Gideceği tarihten en erken 45 gün önce almış olduğu biletlerin fotokopilerini dönüşte orjinalleri verilmek üzere ve pasaportun fotokopisi koordinatörlüğe verilir. Koordinatörlükle taahhütname ve yine hareketlilik başlamadan en erken 45 gün öncesinden itibaren hibe sözleşmesi imzalanır. Hibenin %80'lik kısmı ilk ödeme olarak sayılır ve ödeme yapılır.

Hareketlilik Sonrası

01
Personel dönüş yaptıktan sonra 'Katılım Belgesi', 'Pasaport', 'Bilgi Formu'nu Koordinatörlüğe teslim eder. Nihai Raporu çevrimiçi olarak doldurur. Tüm bu işlemler ikinci ödemenin talebi niteliğinde sayılır.
02
Gerekli tüm evrakların teslimi yapıldıktan ve çevrimiçi form doldurulduktan sonra Koordinatörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından ikinci ödemenin yapılmasını ister. 1. Nihai Rapor 2. Biletler (Orjinalleri) 3. Bilgi Formu 4. Katılım Belgesi 5. Pasaport
TOP