İŞ AKIŞ ŞEMASI

Başvuru Aşaması ve Hareketlilik Öncesi

01
Başvuru Üniversitemiz Web Sitesi ve Koordinatörlük Web Sayfasından İlan edilir, ayrıca ilan Tüm Akademik Birimlere gönderilir. İlan tarihinden son başvuru tarihine kadar başvurular alınır.
02
Öğrenci başvuru ilan süresi içerisinde yukarıda yazılı evrakları ofisimize teslim eder. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Öğrenciler belirlenen komisyonun değerlirmesiyle seçilerek sınav listesi oluşturulur. Başvuru Evrakları1.Başvuru Formu (1 adet fotoğraf ile) 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3. Güncel Transkript 4. Öğrenci Belgesi
03
Genel transkript ortalaması 2.20'nin üstünde olan öğrenciler dil sınavına alınırlar. 2.20'nin altında kalan öğrenciler elenmiş olarak sayılırlar.
04
Yazılı ve Sözlü şeklinde iki bölümden oluşan sınavdan geçer not alan öğrencilerin sınav puanları ile transkript not değerlerinin ortalaması alınır ve sıralamaya konulur. Kontenjan içinde kalanlar asil, geri kalan öğrenciler ise yedek listede yer alırlar. Seçilen öğrencilerle bilgilendirme toplantısı yapılır.
05
Değerlendirme sonucu öğrenim görme hakkı kazanan öğrencilerin bir listesi gidecekleri üniversitelere gönderilir. Bu aşamada öğrenciler Bölüm Koordinatörleri ile iletişime geçer ve karşı üniversitede alacakları derslerin seçimini yaparak 'Learning Agreement' ve derslerin bölümünüzce tanınırlığını sağlamak için 'Akademik Tanınma Formu' hazırlarlar. Gidilecek üniversitenin kendi başvuru şartlarını, öğrenci karşı üniversitenin ilgili web sayfasından takip edecektir. Karşı üniversitenin istemiş olduğu başvuru evraklarını ofisimize teslim eder. Koordinatörlüğümüz bu belgeleri mail ya da posta yoluyla karşı üniversiteye gönderir.1. Learning Agreement (Hareketlilik Öncesi) 2. Ders Saydırma Dilekçesi 3. 30 AKTS Ders Dilekçesi 4. Akademik Tanınma Formu
06
Öğrenciler 'Learning Agreement' ve 'Akademik Tanınma Formu' ile birlikte karşı üniversiteden alacakları 'Kabul Mektupları'nı koordinatörlüğümüze teslim ederler. 'Learning Agreement', 'Akademik Tanınma Formu' ve 'Kabul Mektupları'nı teslim eden öğrencilerin Fakülte ve Enstitülerine karar alınması için yazı yazılır. Ayrıca öğrencinin 'Harçsız Pasaport' alabilmesi için Erasmus+ öğrencisi olduklarına dair Öğrenci İşleri'ne yazı gönderilir. Pasaport alındıktan sonra orijinali gösterilmek üzere fotokopisi ofisimize teslim edilir.1. Kabul Belgesi2. Harçsız Pasaport Yazısı
07
Pasaportunu alan öğrencinin vize işlemlerine başlanır. Üniversitemizce Erasmus+ öğrencisi olarak seçildiğine dair konsolosluklara iletilmek üzere belge verilir. Vize alındıktan sonra fotokopisi ofise teslim edilir. Öğrenci hibenin kendisine ödenebilmesi için, Avro hesabı açtırır. Daha sonra öğrenciyle taahhütname (2 adet) ve hibe sözleşmesi (3 adet) imzalanır. Bu evrakların bir nüshası öğrencide bulunmak zorundadır.
08
Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede yazan ilk miktar (toplam hibe miktarının %80'i) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ziraat Bankası'na verilen ödeme talimatıyla ödenir. Öğrenciler ayrıca gitmeden yurtdışı geçerliliği olan bir sağlık sigortasına da sahip olmaları gerekmektedir. Kurumumuzla bir de sağlık ve sigorta beyannamesi imzalanacaktır. Ayrıca Öğrencinin mail adresine gönderilen OLS değerlendirmesini öğrencinin girmesi şarttır.1. Sağlık ve Sigorta Beyanı 2. OLS (Online)

Hareketlilik Esnasında

01
Öğrenci gitmiş olduğu kuruma vardıktan 5 gün içerisinde Certificate of Arrival'ı imzalatır ve ilgili koordinatörlüten mail olarak göndermesini ister.
02
Varsa Öğrenim Sözleşmesindeki değişiklikler bölümümüze danışılarak yapılır. Değişiklik ilk 1 ay içerisinde yeni bir 'Akademik Tanınma Formu' ile mail olarak Koordinatörlüğe gönderilir. Koordinatörlük Yönetim Kararı için ilgili bölüme yazı yazar. Uygun görüldüğü takdirde, kurul kararı alan birim kararını 'Koordinatörlüğe', 'Öğrenci İşleri'ne ve Rektörlük'e gönderir.
03
Dönem uzatmak isteyen öğrenciler uzatma belgesini doldurarak koordinatörlüğe iletir. Dönem uzatma formu yazı ile ilgili bölüme gönderilir. Bölümünün onayı geldikten sonra koordinatörlük öğrencinin üniversitesine onay için yazı yazar. Kabul Belgesi alındıktan sonra Learning Agreement ve Ders Tanınma Formu bölümüne gönderilerek öğrencinin bölümüne gönderilir.
04
Kurul Kararı alındıktan sonra karar Koordinatörlüğe, Rektörlüğe ve Öğrenci İşlerine gönderilir. Öğrenci vizenin fotokopisi ile birlikte öğrenim sözleşmesini alır. Tekrar bir hibe sözleşmesi imzalanır ve Strateji Geliştirme Dairesine hibenin %80'inin yatırılması için gerekli evrakları teslim eder.

Hareketlilik sonrasında

01
Öğrenci döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde şahsen ya da posta yolu ile tüm evraklarını teslim eder. Koordinatörlük derslerin denkliği için bölümlerine yazı yazar. Bölüm kararını onay için Rektörlüğe, bilgi için koordinatörlüğe gönderir. OLS ikinci değerlendirmesini online yapar
02
Koordinatörlük başarılı olunan ve verilen AKTS sayılarına bakılarak sözleşme taahhütnamede belirtilen maddelere göre geri kalan %20'lik ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı yazar.

Başvuru Aşaması ve Hareketlilik Öncesi

01
Başvuru Üniversitemiz Web Sitesi ve Koordinatörlük Web Sayfasından İlan edilir, ayrıca ilan Tüm Akademik Birimlere gönderilir. İlan tarihinden son başvuru tarihine kadar başvurular alınır. İlan sürecinden itibaren adaylar staj yapacakları kurumu/işletmeyi belirlemeye ve kabul belgesini almaya başlamalıdırlar.
02
Öğrenci başvuru ilan süresi içerisinde yukarıda yazılı evrakları ofisimize teslim eder. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Öğrenciler belirlenen komisyonun değerlirmesiyle seçilerek sınav listesi oluşturulur.
Başvuru Evrakları;
1.Başvuru Formu (1 adet fotoğraf ile)
2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3. Güncel Transkript
4. Öğrenci Belgesi
03
Genel transkript ortalaması 2.20'nin üstünde olan öğrenciler dil sınavına alınırlar. 2.20'nin altında kalan öğrenciler elenmiş olarak sayılırlar.
04
Yazılı ve Sözlü şeklinde iki bölümden oluşan sınavdan geçer not alan öğrencilerin sınav puanları ile transkript not değerlerinin ortalaması alınır ve sıralamaya konulur. Kontenjan içinde kalanlar asil, geri kalan öğrenciler ise yedek listede yer alırlar. Seçilen öğrencilerle bilgilendirme toplantısı yapılır.
05
Değerlendirme sonucu staj hareketliliği hakkı kazanan öğrencilerin bir listesi açıklanır. Bu aşamada staj yeri belirli olan öğrenciler Bölüm Koordinatörleri ile 'Learning Agreement' hazırlarlar.
1. Learning Agreement (Hareketlilik Öncesi)
2. Akademik Tanınma Formu
06
Öğrenciler 'Learning Agreement' ve 'Akademik Tanınma Formu'nu 'Kabul Mektupları' ile koordinatörlüğümüze teslim ederler. 'Learning Agreement', 'Akademik Tanınma Formu' ve 'Kabul Mektupları'nı teslim eden öğrencilerin Fakülte ve Enstitülerine karar alınması için yazı yazılır. Ayrıca öğrencinin 'Harçsız Pasaport' alabilmesi için Erasmus+ öğrencisi olduklarına dair Öğrenci İşleri'ne yazı gönderilir. Pasaport alındıktan sonra orijinali gösterilmek üzere fotokopisi ofisimize teslim edilir.
1. Kabul Belgesi
2. Harçsız Pasaport Yazısı
07
Pasaportunu alan öğrencinin vize işlemlerine başlanır. Üniversitemizce Erasmus+ öğrencisi olarak seçildiğine dair konsolosluklara iletilmek üzere belge verilir. Vize alındıktan sonra fotokopisi ofise teslim edilir. Öğrenci hibenin kendisine ödenebilmesi için, Avro hesabı açtırır. Daha sonra öğrenciyle taahhütname (2 adet) ve hibe sözleşmesi (3 adet) imzalanır. Bu evrakların bir nüshası öğrencide bulunmak zorundadır.
08
Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, sözleşmede yazan ilk miktar (toplam hibe miktarının %80'i) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Ziraat Bankası'na verilen ödeme talimatıyla ödenir. Öğrenciler ayrıca gitmeden yurtdışı geçerliliği olan bir sağlık sigortasına da sahip olmaları gerekmektedir. Kurumumuzla bir de sağlık ve sigorta beyannamesi imzalanacaktır. Ayrıca Öğrencinin mail adresine gönderilen OLS değerlendirmesini öğrencinin girmesi şarttır.
1. Sağlık ve Sigorta Beyanı
2. OLS (Online)

Hareketlilik Esnasında

01
Öğrenci gitmiş olduğu kuruma vardıktan 5 gün içerisinde Certificate of Arrival'ı imzalatır ve ilgili koordinatörlüten mail olarak göndermesini ister.
02
Dönem uzatmak isteyen öğrenciler uzatma belgesini doldurarak koordinatörlüğe iletir. Dönem uzatma formu yazı ile ilgili bölüme gönderilir. Bölümünün onayı geldikten sonra koordinatörlük öğrencinin üniversitesine onay için yazı yazar. Kabul Belgesi alındıktan sonra Learning Agreement ve Ders Tanınma Formu bölümüne gönderilerek öğrencinin bölümüne gönderilir.
03
Kurul Kararı alındıktan sonra karar Koordinatörlüğe, Rektörlüğe ve Öğrenci İşlerine gönderilir. Öğrenci vizenin fotokopisi ile birlikte öğrenim sözleşmesini alır. Tekrar bir hibe sözleşmesi imzalanır ve Strateji Geliştirme Dairesine hibenin %80'inin yatırılması için gerekli evrakları teslim eder.
04
Öğrenci döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde şahsen ya da posta yolu ile tüm evraklarını teslim eder. OLS ikinci değerlendirmesini online yapar. Koordinatörlük staj tanınırlığı için bölümlerine yazı yazar. Bölüm kararını onay için Rektörlüğe, bilgi için koordinatörlüğe gönderir.

Hareketlilik Sonrasında

01
Koordinatörlük başarılı olunan ve stajı geçerli olan öğrencilerin sözleşme ve taahhütnamede belirtilen maddelere göre geri kalan %20'lik ödeme için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı yazar.
TOP