HAREKETLİLİK SONRASI

Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Hareketlilik dönüşünde, bu sözleşmenin son kısmı (After the Mobility) Transkript olarak değerlendirilmek üzere, hareketlilik gerçekleştirilen kurumca imzalı ve mühürlü bir şekilde kullanılabilmektedir. Öğrenci alternatif olarak karşı kurumca verilecek transkripti de (Transcript of Records) bu belge yerine kullanabilir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrenci, hareketlilikten döndükten sonra pasaportun aslını ibraz ederek faaliyette bulunduğu sürece orada kaldığının başka bir kanıtı olarak sunacaktır.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimiz, hareketlilik sağladıkları kurumdan ayrılmadan önce transkriptlerinin yanı sıra katılım belgelerini de imzalı ve mühürlü şekilde almaları gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hareketlilik öncesinde ve/veya hareketlilik esnasında hazırlamış oldukları Akademik Tanınma Formunu hareketlilik sonrasında da hazırlanıp imzalandıktan sonra teslim etmeleri gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Katılımcı öğrencilerin hareketlilik sonrasında e-mail adreslerine gelen bu katılımcı anketini öğrencilerin doldurmaları gereklilikler arasındadır. Öğrenci internet bağlantısı olan herhangi bir yerde/zamanda bu anketi doldurabilir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hareketlilik öncesi 1. değerlendirmesi alınan OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) hareketliliğin dönüşünde öğrencilere tekrardan otomatik olarak gönderilir. Öğrenci ilk değerlendirmeyi aldığında hareketlilik bitiş tarihini kendisi seçer ve bu tarih sonrasında ikinci değerlendirmeyi alır.

TOP