HAREKETLİLİK ESNASINDA

Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Öğrencilerimiz, bu belgeyi (Varış Belgesi) hareketliliğe başladıkları ilk 5 gün içinde bu belgeyi gitmiş oldukları kurumdan imzalatarak e-mail yoluyla pdf dosyası halinde göndermeleri gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimizin eğitim sürelerini (dönemlerini) veya staj faaliyet sürelerini uzatmaları durumunda, hareketliliklerinin sona ermeden son bir ay içinde bu belgeyi doldurup ilgili kişilere imzalatarak koordinatörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrencileri akademik yılın bahar yarıyılında hareketliliğe başlayan öğrencilerimiz, bir sonraki yılın güz dönemine hareketliliklerini uzatamazlar.

Öğrencilerin bu durumlarını belirtilen sürede bildirmedikleri sürece kendi birimlerince kurul kararlarının alınmayacağını ve dönem uzatma yapamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hareketlilik süresince her ay için sürdürülen akademik ve sosyal faaliyetlerinin rapor olarak koordinatörlüğümüze ve birim koordinatörlüğüne gönderilmesi (pdf dosyası olarak) gerekmektedir. Öğrenciler her yeni ayın ilk haftasında bir önceki ayın faaliyet raporunu doldurur, mail olarak gönderir. Raporun orijinali hareketlilik dönüşünde birim koordinatörüne teslim edilir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hareketlilik öncesinde hazırlanan hareketlilik sözleşmesinde öğrencimizin alacağı belirtilen derslerde değişiklik olması durumunda, Changes to Learning Agreement kısmında eklenen ve çıkarılan dersler hareketliliğin birinci ayına kadar taraflarca imzalanıp, koordinatörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

TOP