HAREKETLİLİK BAŞLAMADAN

Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Öğrencilerimizin üniversitemizdeki seçimleri yapıldıktan sonra, gitmek istedikleri üniversiteye başvuru aşamasında bölüm koordinatörleri ile birlikte öğrenim sözleşmesi hazırlarlar. Bu sözleşmede (Before the Mobility/Hareketlilik Öncesi kısmı), gidecekleri üniversitede alınması planlanan dersler ve Bartın Üniversitesi'nde muaf sayılacakları dersler yer almaktadır. Hareketlilik başlamadan hazırlanan bu sözleşme, hareketlilik başladıktan sonra 1 ay içerisinde ders ekleme/çıkarma yapılması gereken durumda "Changes to Learning Agreement" başlığı altında yer alan kısım doldurularak tekrardan hazırlanır.

Sözleşmeyi, hareketlilik sağlayacak öğrenci, gönderen ve kabul eden kurumlardaki bölüm koordinatörleri imzalar.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bu dilekçe, öğrencilerimizin hareketlilik süreçleri başlamadan önce doldurarak Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe, karşı üniversitede alınan derslerin hareketlilik sonrasında orijinal isim, kod ve kredileri ile sayılmasının talep edilmesi için yazılmaktadır.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bu belge ile öğrencilerimiz, yurtdışında hareketlilik faaliyetleri süresince bu faaliyetlerini engelleyen herhangi bir sağlık problemi yaşamadıklarını, var ise aldıkları tıbbi yardımı belirtmektedirler. Ayrıca sağlık sigortalarını da yaptırdıklarını bu belge ile beyan ederler.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Başvuru ilanında belirtilen hibeli öğrenci kontenjanı için sıralamada yer alamayan öğrencilerimiz, asgari düzeyde başarılı oldukları sürece hibesiz olarak da hareketlilikten yararlanabilmektedirler. Hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrencilerimizin, açıklanan sonuçların ardından bu dilekçe ile koordinatörlüğümüze başvurabilirler.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimiz, her akademik yarıyıl (Güz/Bahar) için minimum 30 kredi alması gerekmektedir. Öğrenciler, bu dilekçe ile hareketlilik sonrasında gitmiş oldukları üniversiteden alacakları transkriptte başarılı olduğu ders kredilerinin 30 kredinin altına düşmesi halinde eksik kredilerini tamamlayacaklarını, fazla kredi almaları halinde bu derslerin sayılmayabileceklerini beyan etmiş olurlar.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bu Akademik Tanınma Belgesi, öğrenim sözleşmesi ile benzer nitelik taşısa da hareketlilik esnasında alınacak derslerin (gidilen üniversitede alınan bir dersin kredisi üniversitemizde iki dersin karşılığı olarak gelebilir) üniversitemizdeki derslerle karşılıklı olarak eşleştirilmesi ve bölüm başkanı/anabilim dalı başkanının da onayına sunulması niteliğindedir. Ders değişikliğinin olması durumunda bu belgenin tekrardan hazırlanması gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hibeli olarak hareketlilikten yararlanacak öğrencilerimizin, hibelerinin yatırılabilmesi için Ziraat Bankası Bartın Merkez 052 no'lu şubeden bir avro (€) hesabı açtırmaları gerekmektedir. Bu hesap açılmadan öğrenciyle koordinatörlük aracılığı ile üniversite arasında yapılacak sözleşmenin (hibe sözleşmesinin) yapılabilmesi için öncelikle bu hesabın açtırılması ve hesap bilgilerinin olduğu bir matbunun koordinatörlüğümüze iletilmeesi gerekmektedir. Hareketlilik öncesinde bu hesaba %80 oranında ilk ödeme yapılır. Kalan %20'lik ödeme, öğrenci hareketlilikten döndükten tüm sorumluluklarını yerine getirip zamanında evrak teslimi sağlandıktan sonra yapılır.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hareketliliğe hak kazanan öğrenci, hareketlilik öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez OLS (Online Linguistic Support/Çevrimiçi Dil Desteği) değerlendirmesi alır. Yabancı dil bilgisinin ölçüldüğü bu değerlendirmeden alınacak puan hareketlilik için hiçbir şekilde engel teşkil etmemektedir. Bu çevrimiçi değerlendirme, öğrencinin mailine atanır ve öğrenci sınavı internet ortamında almış olur.

Ancak, bu iki değerlendirmenin en az biri alınmadığı takdirde %20'lik hibe kesintisi yapılacağı bilinmelidir.

Hareketlilik başladıktan sonra ilk değerlendirmeyi alan öğrencilerimiz ayrıca çevrimiçi dersler alabilmektedirler.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Üniversitemizde hareketliliğe seçilen öğrencilerimiz, karşı üniversiteye başvurularını yaptıktan sonra, onay aldıkları takdirde ilgili birimden, antetli bir kağıt üzerine imzalı ve mühürlü bir kabul mektubu alırlar. Hareketliliğe hak kazanabilmek için bu belgenin koordinatörlüğümüze ibrazı şarttır. Bu belgede öğrencilerin hangi bölümde ders alacağı, faaliyetlerinin hangi süreleri içereceği belirtilir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimiz, oldukları sorumluluklardan ve çeşitli süreçlerde teslim edecekleri evraklar konusunda bilgi sahibi olduklarını bu taahhütname ile beyan ederler; gerçekleştirilmeyen sorumluluklar ve zamanında teslim edilmeyen evrakların olması durumunda karşılaşılabilecek olumsuzluklardan haberdar olduklarını ve taraflarına uygulanacak yaptırımları bildiklerini beyan ederler.

Hibesiz öğrencilerimizin de bu taahhütnameyi (Hibesiz öğrenci tahhütnamesi olarak) imzalamaları ve bir nüshasını kendilerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Hibe sözleşmesi olarak bilinen bu belge, hibeli veya hibesiz öğrencilerimiz için öğrenci ile üniversitemiz arasında imzalanan hareketlilik sözleşmesidir. Bu belge koordinatörlüğümüzde öğrenci ile birlikte bilgisayar ortamında doldurulmaktadır. Üç nüsha halinde hazırlanan bu sözleşme, hareketlilik ve ödeme bilgilerini içermektedir. İmzalar öğrenci ile kurum yasal temsilcimiz olan Rektörümüz taraflarınca atılır. Ayrıca imza sayfası hariç her sayfasın paraflanması gerekmektedir.

Bir nüsha öğrencide kalırken, diğer nüshalar koordinatörlüğümüz ve ödeme birimimiz olan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nda kalmaktadır.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimiz pasaport ve vize süreçlerinde koordinatörlüğümüzden bilgi ve belgeler edinebilmektedir. 25 yaşını doldurmamış öğrencilerimiz, 6663 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği güncel öğrenci belgeleri ile bordo pasaport sahibi olabiliyor. Bu öğrencilerimizin pasaport için harç parası ödemelerine gerek yoktur. Örneğin; 24 yaşındaki bir öğrenci 1 yıllık harçsız pasaport sahibi olabiliyor.

20 yaşındaki bir öğrenci için bu 5 senelik bir pasaporta sahip olma şansı demektir. Ancak 25 yaşını doldurmak üzere olan ve 25 yaş üstünde olan öğrencilerimizin koordinatörlüğümüze başvurmalarının ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alacakları Erasmus+ öğrencisi olduğuna dair bilgi içeren yazı ile de harçsız paraport sahibi olabilmektedir.

Pasaport için gerekli olan belgeler:

  • Nüfus Cüzdanının Aslı
  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Eski Pasaportlar (Var ise)
  • Pasaport Bedeli Dekontu (Defter Bedeli olan 94TL)
  • Öğrenci Belgesi veya gerekli ise Erasmus+ Öğrenci Teyit Yazısı

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimizin yurtdışında kalacakları süreleri kapsayacak şekilde 30.000€ taahhütlü bir seyahat sigortası yaptırmaları gerekmektedir. Yaptırılan bu seyahat sigortasının gidilecek olan ülkelerde geçerliliğinin olması gerekmektedir. Bu sigortanın hibe sözleşmesinin imzalanmadan önce yaptırılması ve sigorta yapıldığına dair belgenin taranmış halinin koordinatörlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrencilerimizin pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra, vize işlemlerine hemen başlamalıdır. Vize başvuru süreçlerini öğrencilerimiz yürütmektedir, ancak koordinatörlüğümüzden alacakları vize yazısını (Vize Teyit Yazısı) konsolosluklara teslim etmeleri gerekmektedir. Konsolosluklar, bu yazıyı aldıklarında Erasmus+ öğrencisi olarak ilgili ülkeye gideceğinizi teyit etmiş olurlar.

TOP