BAŞVURU AŞAMASI

Nelere Dikkat Etmeliyiz ?

Öğrenciler Nüfus Cüzdan Fotokopisi diğer başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmelidir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Öğrenci Belgesi, güncel haliyle diğer başvuru evrakları ile birlikte teslim edilmelidir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1 adet Fotoğraf, Başvuru Formuna iliştirilmelidir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Diğer başvuru evrakları ile birlikte güncel haliyle teslim edilmelidir.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dil Sınav Sonucu, ilk başvuru evraklarının tesliminden sonra açıklanan 1. Değerlendirme Listesinde yer alan öğrenciler için uygulanan dil sınavından almış oldukları puanıdır. Öğrencilerimizin bu sonuç için herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek yoktur. Sınav(lar)a katılımları yeterli olacaktır.

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Başvuru formu ilanlarda güncel haliyle ya da bu web sayfasında Hakkımızda Ana menüsünde Forms and Documents (Formlar ve Belgeler) kısmından erişilebilmektedir. Başvuru Formunun bilgisayar ortamında doldurulması ve daha sonrasında ıslak imzalı olarak bir çıktısının koordinatörlüğümüze teslim edilmesi beklenmektedir.

İsteyen öğrencilerimiz, hareketlilik hakkından feragat edebilirler. Bu belge ile hareketliliğe hak kazanan öğrencilerin ilanından ilk 15 gün içinde bu belgeyi teslim eden öğrencilerimize, başvuracakları bir sonraki hareketlilikler için -10 (eksi on) puan uygulaması yapılmayacaktır.

TOP