2017-2018 Personel Hareketliliği İlanı

2017/2018 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı

ERASMUS+ PROGRAMI 2017-2018 AKADEMİK YILI

DERS VERME ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI

STAFF MOBILITY FOR TEACHING ASSIGNMENTS (STA)

STAFF MOBILITY FOR TRAINING (STT)

Proje Adı: 2017-1-TR01-KA103-037463

 

 

NOT: Lütfen hareketlilik türüne göre tüm bilgileri detaylıca okuyunuz.

 

Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu

Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu

İkili Anlaşmalar Listesi

Önceliklendirilecek Üniversiteler

 

Üniversitemiz 2017-2018 Akademik Yılı içerisinde Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, akademik ve idari/teknik personelimize ders verme ve eğitim alma hareketliliğini sağlama amacındadır. Bu amaçla, aşağıdaki şartları taşıyan ve başvuru sürecine dâhil olan personelimiz yine aşağıda belirtilen kriterler değerlendirilerek Avrupa Birliği Program Ülkelerinden (sadece ders verme hareketliliği için anlaşmamız olan) üniversiteler ya da ilgili özel veya kamu kurumlarına gönderilerek hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

 

 

İlan Tarihi: 15.08.2017

 

Başvuru  Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 28.08.2017 - 22.09.2017

 

Başvuru Yeri: Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü

(Orman Fakültesi, 1. KAT/Orman Endüstri Mühendisliği Katı)

 

Başvuru Şekli: Adayların, istenen diğer evraklarla birlikte başvuru evrakını imzalamaları ve koordinatörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

 

Değerlendirme Sonuç Tarihi: 29.09.2017

 

Karşı Kurumdan Alınacak Kabul Belgelerinin Son Teslim Tarihi: 24.11.2017 (Bu tarihe kadar kabul belgelerini kurumumuza teslim etmeyen asil adayların yerine değerlendirilmek üzere yedek adaylara ayrıca süre verilecektir).

 

Hibe Kontenjanı:

Ders Verme Hareketliliği için 7 Akademik Personel

Eğitim Alma Hareketliliği için 5 Akademik/İdari Personel

 

Başvuru Evrakları:

 1. “Başvuru Belgesi” (İlanda verilen başvuru formunu ve diğer evrakları bizzat ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Misafir olunacak üniversiteden/kurumdan gelen “Davet Mektubu”
 4. Erasmus+ “Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement” veya “Staff Mobility For Training Mobility Agreement” belgesi
 5. Son 5 Yıl içerisinde alınmış olan YDS, YÖKDİL, TOEFL, CAE, PTE vs. Dil Belgeleri (Var ise)

 

 

Önemli Not: 3. ve 4. Maddelerdeki belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra da teslim edilebilir. Koordinatörlüğümüzün “erasmus.bartin.edu.tr” web sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

 

 

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

HİBE ŞARTLARI

Hareketlilikten hibeli olarak faydalanabilecek personelimize sağlanacak maddi destek (hibe) katkı niteliğinde olup tüm ihtiyaçlar buna dâhil edilemez. Sağlanacak hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişebilmekte, aşağıdaki tabloda alınabilecek hibe miktarları günlük olarak ve ülkenin ekonomik şartlarına göre Ulusal Ajans’ın El Kitabı’nda belirttiği tablo esas alınarak belirlenmiştir. Yol desteği de yine Hareketlilik Aracı hesaplama tablosundan belirlenmektedir.

Yol desteği için bkz.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

MİSAFİR OLUNACAK ÜLKE İÇİN GÜNLÜK VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Hareketlilikten hibeli olarak faydalanabilecek personelimize sağlanacak maddi destek (hibe) katkı niteliğinde olup tüm ihtiyaçlar buna dâhil edilemez. Sağlanacak hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişebilmekte, aşağıdaki tabloda alınabilecek hibe miktarları günlük olarak ve ülkenin ekonomik şartlarına göre Ulusal Ajans’ın tablosu esas alınarak belirlenmiştir. Hareketlilik faaliyeti için faaliyet günlerine hibe desteği 3 gün ile sınırlandırılmıştır. Yol desteği de yine Hareketlilik Aracı hesaplama tablosundan belirlenmektedir.

 

Hayat Pahalılığına Göre Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük Hibe Miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, 144
2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan 126
3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90

 

YOL DESTEĞİ İÇİN VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Verilecek yol desteği, seyahat günleri için yukarıda ülkelerin hayat pahalılıklarına göre ayrılan hibeleri içermez. Yol yardımı sadece seyahat masraflarını (bilet) karşılamak için personele sağlanır. Hesaplama, gidilecek olan okulun/kurumun bulunduğu şehir ve kendi bulunduğunuz şehir girilerek otomatik hesaplama yoluyla km hesabı şeklinde yapılır. Km’ye göre ayrılan yol desteği miktarları aşağıda görüldüğü gibidir.

http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm 

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
10-99 km arası 20 €
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.300 €

FAYDALANABİLECEK PERSONEL

Personel hareketliliğinden, T.C. Bartın Üniversitesi’nde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve kurumumuzda fiilen görev yapmakta olan akademik veya idari/teknik kadroda çalışanlar yararlanabilir. Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden yararlanabilir. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

 

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak olan akademik personelin T.C. Bartın Üniversitesi’nde resmi olarak ders verme yükümlülüğü olması gerekir. İdari personel ve/veya Uzman, Araştırma Görevlisi gibi ders verme yükümlülüğü olmayan akademik personel bu hareketlilik türünden faydalanamaz.

 

Eğitim alma hareketliliği ile gidilecek olan işletme, hareketlilikten faydalanacak personelin çalışma alanı ile ilgili eğitim veren bir kurum/kuruluş/üniversite olması gerekmektedir. Bu kurumların EÜB sahibi olma zorunluğu yoktur.

 

HAREKETLİLİK SAĞLANABİLECEK ÜLKELER ve KURUMLAR

Ders Verme Hareketliliği İçin

Hareketliliği gerçekleştirecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidebilmektedir.

Ders verme hareketliliği için gidilecek üniversite ile Bartın Üniversitesi arasında hâlihazırda geçerliliği olan bir “Erasmus İkili Anlaşması” var olması gerekmektedir (Hareketliliği sağlayabilmek adına yeni bir anlaşma yapılabilir ancak hareketlilik öncesinde bu anlaşmanın her iki kurum tarafından imzalanıp yürürlüğe girmiş olması gerekir). Hareketlilik için gidilen yükseköğretim kurumunun ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) / EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir kuruluş olması ve üniversitemiz ile ilgili alanda anlaşmasının olması gerekmektedir.

 

ECHE Sahibi kurumların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/erasmus_charter_holders_24-08-2015.pdf

 

Ders Verme ve Kalış Süresi

 • Hareketlilik sağlanması için üniversitemiz akademik personelinin gidilen kurumda en az 8 saat ders verme yükümlülüğü vardır. Seyahat süresi hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay içerisinde (+2 gün yol) tamamlamak koşulu vardır. Fakat üniversitemiz Ulusal Ajans’tan gelen hibenin azlığı sebebi ve olabildiğince fazla personelimizin hareketlilikten faydalanması için hibe verilecek süreyi azami 3 günle sınırlandırmıştır.

 

 • Hareketlilikten hibesiz olarak faydalanacak olan personelimiz için de 2 aya kadar hareketlilikten faydalanma imkânı vardır. Fakat hareketliliğin süresi arttıkça ders verme yükümlülüğü de doğru orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin; 1 hafta için zorunlu 8 saat ders verme gerekliliği olduğundan, 2 hafta sürecek bir ders verme faaliyetinin en az 16 saat olması gerekmektedir).

 

 • Gerçekleştirilecek olan hareketlilik faaliyetinin 2017-2018 öğretim yılı içerisinde en geç Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekir.

 

 

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği İçin

Hareketliliği gerçekleştirecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de eğitim alma hareketliliği kapsamında gidebilmektedir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilir:

 • ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,
 • Özel şirketlere, işletmelere, araştırma kurumlarına, enstitülere gidilerek.
 • Personelimiz, eğitim alma faaliyetini iş başı eğitim olarak yapabileceği gibi aşağıdaki veritabanında kayıtlı eğitimlere de başvurabilirler.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

NOT: Konferans kapsamındaki faaliyetler desteklenmeyecektir.

Eğitim Alma ve Kalış Süresi

 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan personelin, gideceği kurumda en az 2 gün, en fazla 2 ay olmak (+2 gün yol) koşuluyla faaliyette bulunması gerekir. Fakat üniversitemiz Ulusal Ajans’tan gelen hibenin azlığı sebebi ve olabildiğince fazla personelimizin hareketlilikten faydalanması için hibe verilecek süreyi azami 3 günle sınırlandırmıştır. Yol izni alınan günler için ayrıca günlük harcırah verilmeyecektir.

 

 • Hareketlilikten hibesiz olarak faydalanacak olan personelimiz için de 2 aya kadar hareketlilikten faydalanma imkânı vardır. Ancak, eğitim alma faaliyeti tam gün eğitim alma şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiği için bu şekilde gerçekleştirilmeyen faaliyet günleri için hibe ödemesi yapılmaz. (Örneğin; 9.00’da başlayan bir eğitim alma faaliyeti 13.00’da bitiyorsa tam gün eğitim alma gerçekleşmemiş demektir ve faaliyet günü geçersiz sayılır).

 

 • Gerçekleştirilecek olan hareketlilik faaliyetinin 2017-2018 öğretim yılı içerisinde en geç Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekir.

 

ENGELLİ ÜNİVERSİTE PERSONELİ İÇİN İLAVE HİBELER

Erasmus+ Programına katılan engelli üniversite personeli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Engelli personele fazla hibe verilebilmesi için Bartın Üniversitesi tarafından Ulusal Ajans’tan ilave hibe talebinde bulunulur.

Yararlanacak personel, başvuru formuna engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi eklenir. Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği personelin engelli olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir. Talep edilen hibe, engelli katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

SEÇİM SÜRECİNE İTİRAZ

Başvuran personel, sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze yazılı olarak seçim sonuçlarına itirazda bulunabilir. Seçim komisyonu yapılan itiraza 7 gün içerisinde yazılı olarak cevap verir. Yararlanıcı ve üniversitemiz arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde ihtilafın çözüm merci yargı organlarıdır.

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2017/2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AKADEMİK VE İDARİ/TEKNİK PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
1. Kriter Hareketlilik gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu/kurum/işletme ile BÜ arasında, ilgili bölümde ve geçerli bir ikili anlaşma bulunan ve başvurusu geçerli olan bir akademik veya idari personel ise +15 puan
2. Kriter Son akademik yıl içerisinde (2016-2017 Akademik Yılı içinde) hareketlilik gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu ile BÜ arasında yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayan bir akademik personel ise +10 puan
3. Kriter 2016/2017 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -20 puan
4. Kriter 2015/2016 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -10 puan
5. Kriter 2014/2015 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -5 puan
6. Kriter Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliği’nden faydalanmamış ise +10 puan
7. Kriter BÜ Erasmus+ Kurum/Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O/Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörü ise

(En az 1 yıl öncesinden bu görevi yürütüyor olması şartı)

+10 puan
8. Kriter İdari/Teknik Personel ise

(Eğitim Alma Hareketliliği için geçerlidir)

+15 puan
9. Kriter Engelli veya Gazi personel ile şehit ve gazi yakını +15 puan
10. Kriter Daha önce personel hareketliliğine dahil olmayan bölüm/birimden başvuran personel ise +10 puan
11. Kriter Hareketlilik sağlanacak kurum/üniversite, hali hazırda anlaşmamız olan ancak daha önce hiç hareketlilik sağlanmamış bir kurum ve ülke ise (Kurum ve Ülkelerin listesi ekte verilmiştir) +15 puan
12. Kriter Var ise YDS, YÖKDİL, TOEFL, CAE, PTE vs. gibi ulusal ve uluslararası sınav sonuç belgesi ibraz eden akademik ve idari personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir. Farklı bir sınav puanı sunması durumunda YÖK yabancı dil eşdeğerlilik tablosu baz alınacaktır. YÖK eşdeğerliliği olmayan sınavlar kabul edilmeyecektir.

 

Tüm Akademik ve İdari Personel için geçerli olacak puan aralıkları Yabancı Dil Bölüm Mezunu Akademik ve İdari Personel için geçerli olacak puan aralıkları Verilecek puan
50-60 - 5
60-70 70-80 10
70-80 80-90 15
80-90 90-100 20
90-100 - 25
Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hala puan eşitliği durumu varsa, aşağıdaki öncelikler uygulanır.
1. Öncelik Her iki hareketlilik türünde gazi personel ile şehit ve gazi yakını olanlar önceliklendirilir.
2. Öncelik Her iki hareketlilik türünde ve birinci önceliğin eşit olduğu ya da değerlendirilmediği durumlarda engelli personel önceliklendirilir.
3. Öncelik Her iki hareketlilik çeşidi için puan eşitliği durumunda yabancı dil puanının varlığı ya da fazlalığı dikkate alınır.
4. Öncelik Eğitim alma hareketliliğinde puan eşitliği ve birinci önceliğin eşit olduğu ya da değerlendirilemediği durumlarda idari personel önceliklendirilir.
5. Öncelik Son üç Akademik Yıl içerisinde (2014/2015, 2015/2016 ve 2016-2017) kendi bölümünde, personel ve öğrenci hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleşen personel önceliklendirilir.
6 Öncelik Bartın Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personel önceliklendirilir.

 

(Not: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır).

 

TOP