Personel Hareketliliği İlanı

2015/2016 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı

PROJE ADI: 2016-1-TR01-KA103-026304

Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında, akademik ve idari personelimize ders verme ve eğitim alma hareketliliğini sağlama amacındadır. Bu amaçla, aşağıdaki şartları taşıyan ve başvuru sürecine dâhil olan personelimiz yine aşağıda belirtilen kriterler değerlendirilerek Avrupa Birliği Program Ülkelerinden anlaşmamız olan üniversiteler ya da ilgili özel veya kamu kurumlarına gönderilerek hareketliliklerini gerçekleştirebileceklerdir.

 

İlan Başlangıç Tarihi: 10.10.2016

İlan Bitiş Tarihi: 26.10.2016

Başvuru Yeri: Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü (Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Katı)

Değerlendirme Sonuç Tarihi: 03.11.2016

Hibe Kontenjanı:

Ders Verme Hareketliliği için 10 Akademik Personel

Eğitim Alma Hareketliliği için 10 Akademik/İdari Personel

Başvuru Evrakları:

 1. “Başvuru Belgesi” (Online olarak bartin.edu.tr adresinden yapılabilir ya da ilanda verilen başvuru formunu başvuru noktasına bizzat teslim edebilirsiniz. Diğer evrakları bizzat ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. Misafir olunacak üniversiteden gelen “Davet Mektubu”
 4. Erasmus+ “Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement” veya “Staff Mobility For Training Mobility Agreement” belgesi
 5. Son 5 Yıl içerisinde alınmış olan KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL ve IELTS Dil Belgeleri (Var ise)

 

Önemli Not: 3. ve 4. Maddelerdeki belgeler, adayların hareketliliğe katılacakları kesinleştikten sonra da teslim edilebilir. Koordinatörlüğümüzün “erasmus.bartin.edu.tr” web sayfasından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

ERASMUS+ PROGRAMI AKADEMİK PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

HİBE ŞARTLARI

Hareketlilikten hibeli olarak faydalanabilecek personelimize sağlanacak maddi destek (hibe) katkı niteliğinde olup tüm ihtiyaçlar buna dâhil edilemez. Sağlanacak hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişebilmekte, aşağıdaki tabloda alınabilecek hibe miktarları günlük olarak ve ülkenin ekonomik şartlarına göre Ulusal Ajans’ın tablosu esas alınarak belirlenmiştir. Yol desteği de yine Hareketlilik Aracı hesaplama tablosundan belirlenmektedir.

MİSAFİR OLUNACAK ÜLKE İÇİN GÜNLÜK VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, 144
2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan 126
3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90

 

YOL DESTEĞİ İÇİN VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Verilecek yol desteği, seyahat günleri için yukarıda ülkelerin hayat pahalılıklarına göre ayrılan hibeleri içermez. Yol yardımı sadece seyahat masraflarını (bilet) karşılamak için personele sağlanır. Hesaplama, gidilecek olan okulun/kurumun bulunduğu şehir ve kendi bulunduğunuz şehir girilerek otomatik hesaplama yoluyla km hesabı şeklinde yapılır. Km’lere göre ayrılan yol desteği miktarları aşağıda görüldüğü gibidir.

http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.100 €

FAYDALANABİLECEK PERSONEL

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak olan akademik personelin T.C. Bartın Üniversitesi’nde resmi olarak ders verme yükümlülüğü olması gerekir. İdari personel ve/veya Uzman, Araştırma Görevlisi gibi ders verme yükümlülüğü olmayan akademik personel bu hareketlilikten faydalanamaz.

 

HAREKETLİLİK SAĞLANABİLECEK ÜLKELER

Hareketliliği gerçekleştirilecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidebilmektedir. Hareketlilik için gidilen yükseköğretim kurumunun ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) / EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi bir kuruluş olması ve akademik personelin çalışmakta olduğu birimin gidilen üniversitenin ilgili birimi ile Erasmus+ anlaşması olması gerekmektedir.

 

ECHE Sahibi kurumların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/erasmus_charter_holders_24-08-2015.pdf

 

HAREKETLİLİK SAĞLANABİLECEK KURUMLAR

Ders verme hareketliliği için gidilecek üniversite ile Bartın Üniversitesi arasında hâlihazırda geçerliliği olan bir “Erasmus İkili Anlaşması” var olması gerekmektedir (Hareketliliği sağlayabilmek adına yeni bir anlaşma yapılabilir ancak hareketlilik öncesinde bu anlaşmanın her iki kurum tarafından imzalanıp yürürlüğe girmiş olması gerekir).

 

DERS VERME VE KALIŞ SÜRESİ

 • Hareketlilik sağlanması için üniversitemiz akademik personelinin gidilen kurumda en az 8 saat ders verme yükümlülüğü vardır. Seyahat süresi hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay içerisinde (+2 gün yol izni verilmektedir. Yol izni verilen günlerde ders anlatımı yapılmamaktadır) tamamlamak koşulu vardır. Fakat üniversitemiz Ulusal Ajans’tan gelen hibenin azlığı sebebi ve olabildiğince fazla personelimizin hareketlilikten faydalanması için hibe verilecek azami süreyi 3 günle sınırlandırmıştır. Yol izni alınan günler için ayrıca günlük harcırah verilmeyecektir.

 

 • Hareketlilikten faydalanacak olan personelimiz için 2 aya kadar hareketlilikten faydalanma imkânı vardır. Fakat hareketliliğin süresi arttıkça ders verme yükümlülüğü de doğru orantılı olarak artması gerekmektedir. Faaliyet süresince personelimiz minimum 8 saat ders vermekle yükümlüdür. (Örneğin; 1 hafta için zorunlu 8 saat ders verme gerekliliği olduğuna göre, söz konusu ders verme saatinin 2 hafta için 16 saat olması gerekmektedir).

 

 • Gerçekleştirilecek olan hareketlilik faaliyetinin 2016-2017 Öğretim yılı içerisinde en geç Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekir.

 

SEÇİM SÜRECİNE İTİRAZ

Başvuran personel, sonuçlar açıklandıktan sonra 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze yazılı olarak seçim sonuçlarına itirazda bulunabilir. Seçim komisyonu yapılan itiraza 7 gün içerisinde yazılı olarak cevap verir.

 

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

HİBE ŞARTLARI

Hareketlilikten hibeli olarak faydalanabilecek personelimize sağlanacak maddi destek (hibe) katkı niteliğinde olup tüm ihtiyaçlar buna dâhil edilemez. Sağlanacak hibe miktarı gidilecek ülkeye göre değişebilmekte, aşağıdaki tabloda alınabilecek hibe miktarları günlük olarak ve ülkenin ekonomik şartlarına göre Ulusal Ajans’ın tablosu esas alınarak belirlenmiştir. Yol desteği de yine Hareketlilik Aracı hesaplama tablosundan belirlenmektedir.

MİSAFİR OLUNACAK ÜLKE İÇİN GÜNLÜK VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç, 144
2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Türkiye*, Yunanistan 126
3. Grup Program Ülkeleri Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti 108
4. Grup Program Ülkeleri Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya 90

 

YOL DESTEĞİ İÇİN VERİLEN HİBE MİKTARLARI

Verilecek yol desteği, seyahat günleri için yukarıda ülkelerin hayat pahalılıklarına göre ayrılan hibeleri içermez. Yol yardımı sadece seyahat masraflarını (bilet) karşılamak için personele sağlanır. Hesaplama, gidilecek olan okulun/kurumun bulunduğu şehir ve kendi bulunduğunuz şehir girilerek otomatik hesaplama yoluyla km hesabı şeklinde yapılır. Km’lere göre ayrılan yol desteği miktarları aşağıda görüldüğü gibidir.

http://ec.europa.eu/education/tools/distance_en.htm

Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı
100-499 km arası 180 €
500-1999 km arası 275 €
2000-2999 km arası 360 €
3000-3999 km arası 530 €
4000-7999 km arası 820 €
8000 km ve üzeri 1.100 €

FAYDALANABİLECEK PERSONEL

Hareketliliği gerçekleştirilecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de hareketlilik kapsamında gidebilmektedir. Eğitim Alma Hareketliliği için üniversitemizin herhangi bir anlaşma sahibi olması gerekmemektedir.

NOT: Gidilecek olan işletmenin personelin çalışma alanı ile ilgili eğitim veren bir kuruluş olması gerekmektedir. Bu kurumların EÜB sahibi olma zorunluğu yoktur.

 

HAREKETLİLİK SAĞLANABİLECEK KURUMLAR

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilir:

 • ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına gidilerek,
 • Özel şirketlere, işletmelere, araştırma kurumlarına, enstitülere gidilerek.
 • Personelimiz, eğitim alma faaliyetini iş başı eğitim olarak yapabileceği gibi aşağıdaki veritabanında kayıtlı eğitimlere de başvurabilirler.

http://staffmobility.eu/staff-week-search

Hareketliliği gerçekleştirilecek olan personel, 28 AB ülkesinin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de ders verme hareketliliği kapsamında gidebilmektedir.

 

EĞİTİM ALMA VE KALIŞ SÜRESİ

 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan personelin, gideceği kurumda en az 2 gün, en fazla 2 ay olmak (+2 gün yol) koşuluyla faaliyette bulunması gerekir. Fakat üniversitemiz Ulusal Ajans’tan gelen hibenin azlığı sebebi ve olabildiğince fazla personelimizin hareketlilikten faydalanması için hibe verilecek azami süreyi 3 günle sınırlandırmıştır. Yol izni alınan günler için ayrıca günlük harcırah verilmeyecektir.

 

 • Hareketlilikten hibesiz olarak faydalanacak olan personelimiz için de 2 aya kadar hareketlilikten faydalanma imkânı vardır. Ancak, eğitim alma faaliyeti tam gün eğitim alma şeklinde gerçekleştirilmesi gerektiği için bu şekilde gerçekleştirilmeyen faaliyet günleri için hibe ödemesi yapılmaz.

 

 • Gerçekleştirilecek olan hareketlilik faaliyetinin 2016-2017 Öğretim yılı içerisinde en geç Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanmış olması gerekir.

 

SEÇİM SÜRECİNE İTİRAZ

Başvuran personel, sonuçlar açıklandıktan sonra 3 iş günü içerisinde koordinatörlüğümüze yazılı olarak seçim sonuçlarına itirazda bulunabilir. Seçim komisyonu yapılan itiraza 7 gün içerisinde yazılı olarak cevap verir.

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

     2015/2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre puanlama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından hazırlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Başvuru Kriteri
1. Kriter Hareketlilik gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu ile BÜ arasında, ilgili bölümde ve geçerli bir ikili anlaşma bulunan ve başvurusu geçerli olan bir akademik veya idari personel ise +20 puan
2. Kriter Son Akademik yıl içerisinde (2015-2016 Akademik Yılı içinde) hareketlilik gerçekleştirilmek istenen yükseköğretim kurumu ile BÜ arasında yeni bir anlaşma imzalanmasını sağlayan bir akademik veya idari personel ise +15 puan
3. Kriter 2015/2016 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -10 puan
4. Kriter 2014/2015 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -5 puan
5. Kriter 2013/2014 Akademik Yılı’nda Erasmus+ hibesinden faydalandı ise -3 puan
6. Kriter Daha önce Erasmus+ Personel Hareketliliğinden hiç faydalanmamış ise +10 puan
7. Kriter BÜ Erasmus+ Kurum/Fakülte/Enstitü/Y.O./M.Y.O/Bölüm  Koordinatörü ise

(En az 1 yıl öncesinden bu görevi yürütüyor olma şartı)

+5 puan
8. Kriter İdari Personel ise

(Eğitim Alma Hareketliliği için geçerlidir)

+5 puan
8. Kriter KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL ve IELTS sınav sonuç belgesi ibraz eden akademik ve idari personel ise, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilecektir.

Tüm Akademik ve İdari Personel için geçerli olacak, Son 5 yıl içinde alınan YDS puanı (ya da diğer sınavlardan alınan puanların YDS karşılıkları) Yabancı Dil Bölüm Mezunu Akademik ve İdari Personel için geçerli olacak puan aralıkları Değerlendirme Kriterlerindeki

Puan Karşılıkları

50-60 - 5
60-70 70-80 10
70-80 80-90 15
80-90 90-100 20
90-100 - 25
     
Yukarıdaki kriterler uygulandıktan sonra hala eşitlik durumu varsa, aşağıdaki öncelikler uygulanır.
1. Öncelik Her iki hareketlilik çeşidi için puan eşitliği durumunda yabancı dil puanının varlığı ya da fazlalığı dikkate alınır.
2. Öncelik Eğitim alma hareketliliğinde puan eşitliği ve birinci önceliğin eşit olduğu ya da değerlendirilemediği durumlarda idari personel önceliklendirilir.
3. Öncelik Son iki Akademik Yıl içerisinde (2014/2015 & 2015/2016) bölümünde, personel ve öğrenci hareketliliği toplamı bakımından daha az hareketlilik gerçekleşen personel;
4. Öncelik Bartın Üniversitesi’nde hizmet süresi daha uzun olan personel üst sırada yer alır.

 

(Not: Başvuru sayısı kontenjandan az olursa öncelik kriterleri dikkate alınmayacaktır).

 

 

 

TOP